Mục tiêu chính của báo cáo này là phân tích cuộc chơi và nền tảng cho nền kinh tế kỹ thuật số ở Đông Nam Á, xây dựng sự hiểu biết về nơi các quốc gia đang hoạt động tốt và nơi họ đang tụt hậu.

Download tài liệu

Xem thêm 

 

Download tài liệu Doing Business Guide in Vietnam 2019-2020 theo Mazars

 

Download tài liệu Global Talent Trends 2019