Finance Planning & Analysis (FP&A) đang trở thành con đường sự nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính được rất nhiều người quan tâm. UniTrain sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn rõ hơn về định nghĩa của Finance Planning & Analysis qua bài viết dưới đây.

Khái niệm Finance Planning & Analysis

Lập kế hoạch và phân tích tài chính – Finance Planning & Analysis (FP&A) là quá trình lập ngân sách, dự báo và phân tích nhằm đảm bảo tình hình tài chính và hỗ trợ quá trình thực hiện các chiến lược kinh doanh của công ty.

Trong các doanh nghiệp, bộ phận FP&A giữ vai trò quan trọng trong việc lập ngân sách, dự báo và phân tích nhằm hỗ trợ CFO, CEO và Ban giám đốc đưa ra các quyết định quan trọng.

Finance Planning & Analysis (fp&a)

Nếu không có kế hoạch tài chính và quản lý dòng tiền cụ thể, doanh nghiệp sẽ khó đảm bảo hoạt động kinh doanh có lãi và đạt được các mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra. Nhiệm vụ quản lý dòng tiền trong doanh nghiệp thường do FP&A và CFO phụ trách.

Finance Planning & Analysis (fp&a) 2

Danh mục

FP&A tập trung vào:

1) Lập kế hoạch

2) Kinh nghiệm chuyên môn

3) Hỗ trợ phân tích và ra quyết định và

4) Quản trị báo cáo

Lập kế hoạch

Việc lập kế hoạch giúp nhà quản trị đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt hơn. Ban lãnh đạo có khả năng dự đoán tốt hơn các kết quả hoạt động và tài khóa mong muốn, hiểu sâu hơn về tài chính và xác định các động lực cần thiết để đạt được những kết quả đó. Dự báo là chìa khóa quan trọng, bởi vì dự báo hợp nhất các ảnh hưởng và rủi ro tác động đến tương lai tài chính của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm chuyên môn

Đây là danh mục quan trọng có sự thay đổi lớn nhất giữa các công ty và đôi khi mang lại tác động lớn nhất. FP&A là những chuyên gia có sự nhạy bén về kỹ thuật nhưng cũng có kinh nghiệm lâu năm về thể chế, ngành hoặc chức năng. Các chuyên gia FP&A có thể chỉ tập trung vào quản lý rủi ro, phân tích bất động sản, mua bán và sáp nhập hoặc phát triển công ty.

Hỗ trợ phân tích và ra quyết định

Sự sẵn có của dữ liệu đã làm cho FP&A trở thành một chức năng tập trung vào dữ liệu hơn:

– Có mối liên hệ sâu sắc với phân tích dữ liệu, phân tích kinh doanh, thông tin tình báo và phân tích tài chính liên quan đến các hoạt động đó.
– Chịu trách nhiệm đánh giá và lập kế hoạch các dự án vốn và quyết định dự án nào xứng đáng để phát triển doanh nghiệp.
– Thường có liên quan đến kế toán quản lý, mua sắm và hiệu quả của quy trình.
– Thường xuyên ở vị trí cung cấp hướng dẫn về phân tích giá cả, cung, cầu, sản xuất và chi phí.

Kiến thức chuyên môn về mô hình tài chính cho phép thực hiện các kịch bản để giúp lãnh đạo đưa ra quyết định quyết đoán hơn. Trong một số trường hợp, có thể cần FP&A tham gia vào kiểm toán và kế toán. Xu hướng này thường được thấy ở các doanh nghiệp nhỏ hơn, nơi không có nhiều tài nguyên và không có phòng ban hoặc danh xưng công việc rõ ràng cho bộ phận FP&A.

Quản trị báo cáo

Danh mục này đôi khi vẫn thuộc về FP&A và Kiểm soát viên bởi vì các chức năng kế toán và tài chính tập trung nhiều hơn vào báo cáo. FP&A nên duy trì báo cáo nhất quán, kịp thời để có cơ sở chắc chắn cho việc ra quyết định. Quản trị báo cáo bao gồm đánh giá lợi nhuận của khách hàng, sản phẩm, dòng sản phẩm và khu vực địa lý; báo cáo kết quả hoạt động của nhân viên bán hàng, hoa hồng và tiền thưởng; báo cáo về hiệu quả, phân bổ chi phí chung và báo cáo sản xuất khác; và báo cáo cho bên thứ ba.

Kiến thức nền tảng và lĩnh vực chuyên môn

Đây là 8 kiến thức nền tảng và lĩnh vực chuyên môn thường thấy nhất của các chuyên gia FP&A:

Finance Planning & Analysis (fp&a) 3

➡ ️Tài chính

Nền tảng của FP&A hỗ trợ các chức năng khác thông qua việc lập kế hoạch và tổng hợp phân tích, xác nhận các giả định và thách thức, đồng thời trình bày những hiểu biết sâu sắc về tài chính và các khuyến nghị để ra quyết định.

➡ ️Chiến lược

Đạt được các mục tiêu của tổ chức và thị trường thông qua việc thực hiện các nguồn lực đã triển khai; phát triển các quy trình chính, khả năng khác biệt, sự khác biệt của sản phẩm và dịch vụ, tiện ích công nghệ và con người.

➡ ️Kế toán

Kế toán tài chính cung cấp hồ sơ tài chính và hoạt động có thể đo lường định lượng được khi nó xảy ra. Kế toán chi phí cung cấp những hiểu biết sâu sắc và đo lường các động lực sản xuất và giao hàng. Các giao dịch kinh doanh được ghi nhận trên sổ nhật ký và sổ cái, thể hiện qua số dư dùng thử và tài chính.

➡ ️ Khoa học dữ liệu

Trích xuất, tổng hợp, làm sạch và giải thích các tập dữ liệu phức tạp, bị ngắt kết nối hoặc có liên quan. Tìm hiểu về phân tích kinh doanh dự đoán, mô hình thống kê và dự báo thuật toán. Các quyết định liên quan đến dữ liệu có thể hỗ trợ việc lập kế hoạch dựa trên trình điều khiển, hợp lý hơn.

➡ ️Marketing

Hiểu biết và khoa học đằng sau hành vi và phân khúc người tiêu dùng theo định hướng dữ liệu và nhận thức, xu hướng và động lực thị trường, định giá và gói sản phẩm, định vị và cạnh tranh, chi phí thu hút khách hàng và giá trị lâu dài.

➡ ️ Toán học

Định lượng số học, đo lường và phân tích dữ liệu và thông tin tài chính; đánh giá thống kê dữ liệu và xây dựng các quan sát khách quan để sử dụng cho việc lập kế hoạch trong tương lai.

➡ ️ Hoạt động

Hồ sơ sản phẩm và dịch vụ, phát triển và phân phối; nhận thức về các thông lệ chung của ngành và nhận thức về lĩnh vực. Kiến thức thể chế sâu sắc về hoạt động bên trong của công ty và vòng đời sản phẩm/ dịch vụ.

➡ ️Sản phẩm

Hiểu biết về chu kỳ kinh doanh và lộ trình sản phẩm; các quy trình cung cấp và thu mua liên quan đến các yếu tố đầu vào chính của sản phẩm và dịch vụ; hậu cần theo quy trình liên quan đến việc tạo ra, phân phối và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ.

Kiến thức chuyên môn về một trong những lĩnh vực này được cho là cần thiết nhưng không phải ai cũng cần và phải đáp ứng tất cả các kiến thức này. Cũng như các giám đốc tài chính đến từ nhiều nền tảng chuyên môn khác nhau, các chuyên gia FP&A cũng vậy.

Nguồn: Carl Seidman, CSP, CPA

Xem thêm

COMBO 3 KHÓA HỌC DATA ANALYTICS FOR PROFESSIONAL

[Free Download] Tài liệu TRANSFORMATIONAL JOURNEYS: FINANCE AND THE AGILE ORGANISATION