A Handbook on Financial Management Information Systems for Government là một tài liệu cung cấp thông tin về hệ thống thông tin quản lý tài chính (IFMIS). Tài liệu bao gồm các thông tin về tập hợp các chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu, các quy trình, thủ tục và nền tảng công nghệ liên quan.

A Handbook on Financial Management Information Systems for Government đem lại lợi ích đáng kể trong việc quản lý tiền công hiệu quả hơn, bao gồm việc kiểm soát tài chính, giám sát tình hình tiền mặt của chính phủ và báo cáo tài chính.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: THE WORLD BANK GROUP

Xem thêm

Khóa học Quản trị Tài chính doanh nghiệp

[Free download] Asset Liability Management Optimisation

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?