Accounting for Non Accountants của Dr. Wayne A. Label, CPA, là một tài liệu hướng dẫn toàn diện và dễ hiểu về kế toán dành cho những ai không có nền tảng chuyên sâu về lĩnh vực này. Tài liệu nhằm mục tiêu giải thích các khái niệm kế toán cơ bản và phức tạp một cách rõ ràng, giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và áp dụng trong thực tế.

Accounting for Non Accountants là một tài liệu quý báu cho các doanh nhân, sinh viên và bất kỳ ai muốn hiểu rõ hơn về kế toán mà không cần phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: NTTULIB

Xem thêm

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

[Free download] Accounting control best practices

Tại sao cần tự động hóa quy trình kế toán?

Tags