Tài liệu “International Commercial Tax” được biên soạn dành cho mọi đối tượng quan tâm đến lĩnh vực thuế và công việc về thuế. Đối với sinh viên mới ra trường và người chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc, tài liệu này đóng vai trò dẫn dắt với các khái niệm về thuế trong bức tranh tổng thể của thị trường ngày nay. Song song đó, minh họa về cơ cấu thuế thông qua các vị dụ thực tế mang tính ứng dụng cao. Đối với nhân sự đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với thuế thì tài liệu được đánh giá như một phương tiện giúp làm mới hiểu biết của họ về các khái niệm cơ bản.

Các nội dung nổi bật gồm có:

* Nguyên tắc cơ bản và nguồn gốc của Luật thuế quốc tế
* Thẩm quyền đánh thuế
* Thuế quốc gia
* Thuế quốc gia cư trú
* Phạm vi hạn chế của điều ước
* Thay đổi nguồn gốc, nơi cư trú
* Các vấn đề hành chính song phương

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

[Free download] Vietnam Pocket Tax Book 2023

Lịch thi ACCA 2023

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)