Hiểu biết về Tài chính là chìa khóa để quản lý công ty thành công. Corporate Finance Theory and Practice của Vernimmen là một sổ tay tài liệu cực kỳ rõ ràng, đầy đủ về các nội dung lý thuyết và thực hành liên quan đến việc quản lý công ty.

Corporate Finance Theory and Practice là một trong những tài liệu hướng dẫn tham khảo và nghiên cứu cơ bản dành cho các nhà Tài chính, sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính.

Corporate Finance Theory and Practice đặc biệt hữu ích cho những ai đang tìm kiếm cầu nối giữa các quyết định chiến lược, hoạt động và đầu tư với các tài khoản tài chính.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành tài chính

Nhà phân tích tài chính ứng dụng SQL như thế nào?

Khoá học Mô hình Tài chính