Chuyển đổi kỹ thuật số, tự động hóa và toàn cầu hóa đang định hình lại thị trường lao động và tạo ra nhu cầu chưa từng có về đào tạo lại và nâng cao kỹ năng, đặt ra mối đe dọa cho một lớp công nhân trí thức mới. Các nhà lãnh đạo các khu vực công và tư nhân phải làm việc cùng nhau để đáp ứng nhu cầu lực lượng lao động mới với tốc độ và quy mô mà thế giới đang thay đổi mỗi ngày.

Để làm được điều này, các nhà lãnh đạo cần phải có sự hiểu biết rõ ràng về thế mạnh của lực lượng lao động của họ và các lĩnh vực phát triển tiềm năng. Course là đơn vị có một trong những bộ dữ liệu lớn nhất để xác định và đo lượng xu hướng thị trường. Coursera: Global skills report cung cấp cho các nhà lãnh đạo một điểm khởi đầu để điều hướng sự thay đổi và gián đoạn của thị trường lao động.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Coursera

Xem thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Xu hướng tuyển dụng toàn cầu tại Châu Á năm 2023

Nhân sự non-IT nên học kỹ năng Technology nào? Tại sao?