Data analysis with Microsoft Power BI là một tài liệu trình bày tất cả các kiến thức về phân tích dữ liệu dựa trên Microsoft Power BI.

Theo Altimeter Prophet (2020), Data Analysis hiện là một trong những kỹ năng TOP đầu được các nhà tuyển dụng tìm kiếm. Trước khi tìm hiểu về Data Analysis, một trong những điều cốt lõi để khám phá ngành phân tích dữ liệu đó là tìm hiểu các kỹ năng Excel hay tạo Dashboards chuyên nghiệp.

Tài liệu bao gồm 5 chương:

– Tìm hiểu về Business intelligence và Power BI
– Tương tác với Power BI
– Tạo các biểu đồ trực quan hóa
– Xây dựng mô hình dữ liệu
– Chia sẻ nội dung

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Superior

Xem thêm

Combo 3 khóa học Data analytics for professtionals

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Cập nhật các chức năng trong Power BI tháng 09/2023