Trong cuốn sách này, bạn sẽ học cách làm sao kết hợp trái tim (kể chuyện – storytelling) và khối óc (dữ liệu – data) để thu hút người đọc báo cáo một cách hiệu quả và đạt được hiệu quả nhất định. Những câu chuyện hay có sức mạnh truyền cảm hứng cho mọi người và thúc đẩy các hành động, bởi vì những câu chuyện sẽ giúp người đọc báo cáo hiểu được bối cảnh rộng lớn hơn của các vấn đề mà chúng ta muốn truyền tải.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Xem thêm

Phân tích và trực quan hóa dữ liệu với Power BI

[Download miễn phí] Storytelling With Data: Let’S Practice

Miễn phí tải 6 tài liệu Data Storytelling & Data Visualization hay nhất