Excel sorting, filtering & advanced filtering of Data là tài liệu đề cập đến những thao tác chức năng sorting, filtering của Excel. Tài liệu gồm 2 phần chính là hiểu về List và hiểu về Filtering nâng cao.
Nếu bạn đang là người dùng Excel, phải làm việc và tiếp xúc với Excel hàng ngày, đừng bỏ qua tài liệu này. Excel sorting, filtering & advanced filtering of Data cập nhật kiến thức về filtering một cách đầy đủ và chính xác từ đơn giản đến nâng cao. Tài liệu bao gồm hình ảnh và các ví dụ minh họa giúp người đọc nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng hơn.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: St. George’s
Xem thêm