Guide to becoming a Data storyteller là tài liệu tham khảo dành cho những người quan tâm và muốn tìm hiểu về storytelling. Tài liệu chứa các phương pháp hay nhất liên quan đến thiết kế Dashboard, cách sử dụng hình ảnh trực quan phù hợp và các phương pháp hay nhất về bảng màu trong Dashboard.

Tài liệu gồm:

– Ý nghĩa của data storytelling, tại sao phải thực hành nó?

– Phân loại các ứng dụng phân tích

– Các phương pháp hay nhất về thiết kế Dashboard

– Trực quan hóa tiêu chuẩn

– Trực quan hóa nâng cao

– Bảng so sánh trực quan

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Infocepts

Xem thêm

Khóa học Data Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu

[Free Download] Storytelling With Data, A Data Visualization Guide

[Free Download] Data Storytelling – How to Tell Engaging Stories with Data