Learning Path Microsoft Power BI Complete Reference là tài liệu tham khảo đầy đủ về Microsoft Power BI. Tài liệu sẽ bắt đầu với việc giúp người đọc cài đặt Power BI, sau đó là cách thiết kế mô hình dữ liệu hiệu quả và xây dựng các Dashboard cơ bản, trực quan hóa dữ liệu.
Learning Path Microsoft Power BI Complete Reference sẽ đưa ra các mẹo và thủ thuật để làm cho dữ liệu của người dùng trở nên sống động hơn. Sau đó tài liệu sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sâu hơn về các sắc thái của Power BI và xử lý các dự án Power BI bằng cách học kết nối và trích xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Book Collection
Xem thêm

Tags