Markets of Tomorrow Report 2023 được xây dựng để làm sáng tỏ các câu hỏi: Công nghệ nào có tầm quan trọng chiến lược cao nhất trên toàn thế giới? Những lĩnh vực nào cho phép phát triển các thị trường mới? Và đâu là những nút thắt cản trở sự phát triển của thị trường mới?

Markets of Tomorrow Report 2023 có hai phần: phần đầu tiên là thảo luận về những phát hiện chính của nghiên cứu, chương thứ hai của bài báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan hơn về thị trường dữ liệu ngày mai.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: WEF

Xem thêm

Khóa học Data Storytelling – Nghệ thuật kể chuyện với dữ liệu

[Free download] Economic and Market Outlook 2023

[Free download] An Introduction to Data