Microsoft Power BI là nền tảng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu, là một công cụ Business Intelligence phổ biến được các nhà phân tích và chuyên gia kinh doanh sử dụng.

Power BI an in-depth understanding là tài liệu giới thiệu về công cụ Power BI, giúp người dùng hiểu sâu hơn về Power BI, cách sử dụng chi tiết Power BI cơ bản.

Nội dung Power BI an in-depth understanding:

Phần 1: Khái niệm về Business Intelligence

Phần 2: Giới thiệu về Microsoft Power BI

Phần 3: Giới thiệu và mở đầu

Phần 4: Kết nối với các nguồn dữ liệu khác nhau

Phần 5: Chuyển đổi dữ liệu bằng Power Query

Phần 6: Lập mô hình dữ liệu trong Power BI

Phần 7: Báo cáo trong Power BI

Phần 8: Các loại báo cáo và trực quan hóa trong Power BI

Phần 9: Dashboard trong Power BI

Phần 10: Làm mới dữ liệu trong Power BI

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: LOKESH LALWANI

Xem thêm

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI – Essentials

Hướng dẫn 3 cách kết nối Power BI với PowerPoint

[Free download] Mastering Excel Power BI

Tags