PowerPoint là công cụ tốt nhất trong bộ Microsoft Office để trình bày và báo cáo tĩnh, dù là nội bộ (ExCo, kế toán, chỉ số giám sát, theo dõi hàng tháng,…) hay bên ngoài (báo cáo đầu tư, đề xuất thương mại hoặc báo cáo hoạt động).  Trong bài viết này, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn 3 cách để xuất Power BI sang PowerPoint để giúp bạn kể những câu chuyện dữ liệu sinh động hơn bằng các biểu đồ trực quan hóa dữ liệu.

Cách 1: Xuất Microsoft gốc từ Power BI sang PowerPoint

Là một sản phẩm của Microsoft, Power BI tương thích với bộ Office. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng xuất dữ liệu bằng cách sử dụng chức năng Export sang PowerPoint trong Power BI trực tuyến.

Cách thao tác:

Bước 1: Trong PowerBI trực tuyến, hãy mở báo cáo được đăng trên một trong các không gian làm việc của bạn.

Bước 2: Trên báo cáo của bạn, hãy chọn Export > chọn PowerPoint và chọn xem bạn muốn xuất hình ảnh hay nhúng dữ liệu trực tiếp.

Bước 3: Trong cửa sổ hiện lên, chọn Current Values và chọn Export. Điều này sẽ tạo một tệp PowerPoint chứa các trang báo cáo để bạn tải xuống.

Cách 2: Sao chép và dán hình ảnh Power BI vào PowerPoint

Cách thứ hai để liên kết từ Power BI đến PowerPoint là sao chép và dán hình ảnh trực quan từ Power BI rồi dán vào PowerPoint. Cách này sẽ hữu ích khi bạn muốn làm nổi bật một số thành phần của bảng thông tin Power BI mà không cần tải tất cả các trang.

Cách thao tác:

Bước 1: Mở tệp PowerPoint.

Bước 2: Trong Power BI trực tuyến, hãy mở báo cáo được đăng trên một trong các không gian làm việc của bạn.

Bước 3: Trong cửa sổ hiện lên, chọn Copy to clipboard.

Bước 4: Quay lại bản trình bày PowerPoint và dán hình ảnh vào trang chiếu bạn chọn.

Cách 3: Xuất dữ liệu Power BI sang PowerPoint qua Excel

Một cách khác để liên kết Power BI với PowerPoint đó là nhập dữ liệu Power BI vào Excel, nơi bạn có thể làm lại dữ liệu đó trước khi trình bày trong PowerPoint.
Đôi khi cần xuất dữ liệu Power BI sang Excel để phân tích hoặc tạo bảng và biểu đồ trước khi chèn vào bản trình bày PowerPoint.
Cách thao tác:

Bước 1: Mở tệp PowerPoint.

Bước 2: Trong Power BI trực tuyến, hãy mở báo cáo được đăng trên một trong các không gian làm việc của bạn.

Bước 3: Chọn hình ảnh, nhấn vào biểu tượng “…” và chọn Export.

Bước 4: Trong cửa sổ hiện lên, giữ nguyên các tùy chọn mặc định (Summarized data và tệp .xlsx)

Bước 5: Truy xuất tệp Excel dữ liệu thô từ các bản tải xuống.

Bước 6: Chỉnh sửa bảng hoặc biểu đồ trong tệp Excel, sau đó liên kết chúng với bản trình bày PowerPoint.

Xem thêm

Khóa học Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu bằng Power BI

Free Download: Power Query for Power BI and Excel

Free Download: Power BI Data Modeling 

5 sai lầm cần tránh khi xây dựng báo cáo Power BI