Python Ebook: một tài liệu cung cấp thông tin đầy đủ và tuyệt đối về Python, cho người đọc biết Python là gì? Tại sao nó phổ biến đến vậy? Python làm được những gì? Đặc biệt, tại sao chúng ta phải học Python? Tài liệu còn hướng dẫn chúng ta một cách cài đặt Python chi tiết nhất.

Tài liệu bao gồm các nội dung sau:

– Giới thiệu về Python

– Mô-đun, commet, pip

– Các biến, loại dữ liệu và từ khóa

– Danh sách, bộ dữ liệu, bộ, từ điển và loại chuyển đổi

– Kiểm soát lưu lượng

– Loops (Vòng lặp)

– Strings

– Functions (Chức năng)

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Curious_.programmer

Xem thêm

Khóa học Xử lý và trực quan hóa dữ liệu với Python

[Free download] Learn Python in One Day and Learn It Well

[Free download] Python cheat sheet