Sổ tay thuế 2023 được RSM Việt Nam chuẩn bị một cách cẩn thận và ra đời dưới sự nghiên cứu chuyên sâu bởi những người có hiểu biết về Thuế Việt Nam.

Hầu hết hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của những loại thuế sau đây:

– Thuế thu nhập doanh nghiệp
– Thuế giá trị gia tăng
– Thuế thu nhập cá nhân
– Thuế nhà thầu nước ngoài
– Các loại thuế khác: Thuế môn bài, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế tài nguyên, Thuế bảo vệ môi trường, Tiền thuê đất, Thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế, phí liên quan khác.

Sổ tay thuế 2023 là tài liệu mang tính chất hướng dẫn tổng quan và không thay thế cho tư vấn chuyên nghiệp về thuế. Trừ khi có quy định cụ thể, những quan điểm và ý kiến trong tài liệu này là quan điểm cá nhân của RSM Việt Nam và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: RSM Việt Nam

Xem thêm

Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax)

[Free download] Innovations in Tax compliance

Cách kết hợp hai công thức trong Excel