Innovations in Tax compliance được thực hiện bằng cách phân tích 4 yếu tố thúc đẩy niềm tin: công bằng, bình đẳng, có đi có lại và trách nhiệm giải trình. Tài liệu cung cấp cho người đọc những hướng đi rõ ràng để xây dựng lòng tin trong hệ thống thuế trên thực tế.
Innovations in Tax compliance kêu gọi các nhà cải cách tập trung vào việc điều chỉnh các chiến lược cải cách hiệu quả hơn. Sao cho phù hợp với bối cảnh của địa phương nơi thực hiện các chính sách thuế và những thách thức chính trị mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt khi xây dựng niềm tin với người nộp thuế.

Innovations in Tax compliance sẽ là tài liệu tham khảo cho các nhà hoạch định, quản lý và thực hành chính sách thuế, những người dẫn đầu trong việc chuyển đổi mô hình từ đánh thuế nhiều hơn sang đánh thuế tốt hơn.

TẢI  MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: World Bank Group

Xem thêm Khóa học ACCA TX/F6 – Thuế Việt Nam (Tax) [Free download] Vietnam Pocket Tax Book 2023 [Free download] Cambridge Tax Law Series: Value Added Tax

Tags