“Principles of Financial Accounting” là tài liệu cho cung cấp cho người đọc những thông tin chi tiết về một số yếu tố trong ngành tài chính kế toán như các chu trình kế toán, tài sản, nợ, vốn sỡ hữu,…Nhờ vào tài liệu, bạn đọc có thể hiểu hơn về các khái niệm, công thức, cách tính những giá trị trong chuyên ngành. Ngoài ra, ở mỗi phần đều có những ví dụ, case study cụ thể giúp chúng ta có cái nhìn thực hơn về những con số và yêu cầu thực tế.

Nội dung gồm:

Chương 1: Chu trình kế toán cho kinh doanh dịch vụ – Cơ sở tiền mặt

Chương 2: Chu trình kế toán cho kinh doanh dịch vụ – Kế toán dồn tích (Accrual basis)

Chương 3: Chu trình kế toán thúc đẩy bán hàng

Chương 4: Thông tin chi tiết hơn về tài sản

Chương 5: Thông tin chi tiết hơn về nợ

Chương 6: Chi tiết về vốn chủ sở hữu của cổ đông

Chương 7: Kinh nghiệm về Capstone

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Christine Jonick, Ed.D

Xem thêm

Tại sao Kế Toán lại quan trọng trong tương lai

Kỹ năng Excel cho kế toán hiện tại và tương lai

Combo 3 Khóa Học Kỹ Năng Excel Nâng Cao​