Nghề kế toán có thể đóng một vai trò thiết yếu trong việc biến đổi thế giới để mang lại một tương lai công bằng, xanh và toàn diện hơn. Báo cáo mới nhất này từ ACCA xác định bảy “chìa khóa” chính cho tương lai của nghề nghiệp, trong đó kế toán sẽ đóng một vai trò không thể xóa nhòa trong tương lai. Việc sử dụng các nghiên cứu điển hình và những câu chuyện cá nhân để mang lại cho cuộc sống cơ hội mới nổi này, báo cáo chỉ ra lý do tại sao nghề này là trung tâm để xây dựng một nền kinh tế toàn cầu thịnh vượng hơn và môi trường kinh doanh.

Tầm quan trọng của nghề kế toán

Bây giờ và hơn bao giờ hết, chúng ta cần nhìn về phía trước và xem xét trách nhiệm của mình đối với các thế hệ tương lai. Chúng ta cần một thế giới tốt đẹp hơn, công bằng hơn và phù hợp với tất cả mọi người. Chúng ta nên thiết lập cho sự tăng trưởng bền vững và định hình một mối quan hệ mới giữa doanh nghiệp, các nhà hoạch định chính sách, khu vực công và xã hội rộng lớn hơn, việc học hỏi những bài học trong vài năm qua và nắm bắt những mặt tích cực. Một mối quan hệ thúc đẩy những thay đổi quan trọng mà hành tinh cần. Và một mối quan hệ tận dụng công nghệ và cách làm việc mới. Nghề kế toán là rất quan trọng để đạt được tầm nhìn này. Từ việc giúp phát triển các tiêu chuẩn toàn cầu về quản trị và các quy định làm nền tảng cho hoạt động của nền kinh tế hiện đại, thông qua việc cung cấp các thực tiễn đảm bảo và quản lý tài chính thúc đẩy niềm tin vào trung tâm của các tổ chức bền vững, nghề nghiệp là nền tảng của tiến bộ kinh tế và xã hội. Nền tảng cho nhiệm vụ này là một nghề toàn cầu phải luôn hoạt động với đạo đức cốt lõi và vì lợi ích công cộng, bất cứ nơi nào nó thực hiện trách nhiệm của mình trên toàn thế giới.

Xây dựng nền kinh tế tự cường

Kế toán là một siêu kết nối trong nền kinh tế toàn cầu. Đó là một ngành sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác, cơ quan quản lý, chính phủ, tổ chức thương mại và cộng đồng các nhà tài trợ trên toàn thế giới để hỗ trợ thương mại quốc tế, quản trị tốt, an ninh và phát triển cơ sở hạ tầng bền vững ở các nền kinh tế mới nổi.

Phát triển tài năng của tương lai

Kế toán sẽ tiếp tục thu hút một thế hệ nhân tài mới, những người mang lại các kỹ năng tài chính quan trọng tại nơi làm việc. Khi công việc thay đổi, nó sẽ cung cấp các chương trình giáo dục và học tập đẳng cấp thế giới cung cấp khả năng tiếp cận với các cá nhân bất kể nền tảng, thúc đẩy lực lượng lao động hòa nhập và bình đẳng hơn.

Thúc đẩy nền kinh tế bền vững

Với vai trò của doanh nghiệp trong xã hội được định hình lại và các yêu cầu mới từ các bên liên quan để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, vai trò tương lai của kế toán viên là chìa khóa để giúp các doanh nghiệp đáp ứng với những thách thức và cơ hội bền vững lớn phải đối mặt. Đây là nghề trọng tâm thúc đẩy kinh doanh bền vững.

Thúc đẩy các tiêu chuẩn và quy định

Nghề kế toán sẽ không thể thiếu trong cải cách quy định, làm việc để phát triển các quy định, tiêu chuẩn và yêu cầu báo cáo là nền tảng của niềm tin vào thị trường vốn, làm nền tảng cho hoạt động của nền kinh tế hiện đại, và thúc đẩy tăng sự tự tin và khả năng hiển thị trong kinh doanh cho các bên liên quan.

Chuyển đổi khu vực công

Nghề kế toán là chìa khóa để giúp khôi phục tài chính công và hỗ trợ các chính phủ trên toàn thế giới xây dựng tương lai xanh, toàn diện và công bằng hơn. Nó sẽ là trung tâm của sự thay đổi khu vực công, giúp đưa ra các loại chính sách và quyết định chi tiêu đúng đắn.

Hỗ trợ sự tăng trưởng của doanh nghiệp

Nghề kế toán sẽ là một trụ cột nền tảng ở trung tâm của nền kinh tế kinh doanh trong tương lai. Các công ty kế toán nhỏ hơn là những người chơi chính trong hệ sinh thái kinh doanh địa phương, đóng vai trò là cố vấn đáng tin cậy ngày càng cung cấp các dịch vụ sáng tạo và công nghệ để hỗ trợ tăng trưởng doanh nghiệp nhỏ.

Nâng cao đạo đức và niềm tin

Khôi phục và củng cố niềm tin vào doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức khác sẽ là ưu tiên chính. Cốt lõi của việc chuyển giao nghề nghiệp sẽ tiếp tục phục vụ lợi ích công cộng thông qua cải thiện kiểm toán và đảm bảo, quản trị, báo cáo và thực hành đạo đức. Nghề này sẽ áp dụng các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất để thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm.

Trên đây là những tác động tích cực của ngành kế toán đến với thị trường hiện tại và trong tương lai. Một nhân sự kế toán sẽ càng được trọng dụng hơn nếu có trong tay một chứng chỉ ACCA (chứng chỉ kế toán Anh được Hiệp Hội Kế toán Công Chứng Anh Quốc cấp) và trong một nền kinh tế xu hướng hóa như hiện tại.

Tại UniTrain, lớp học ACCA được triển khai song song với lớp Offline có nội dung bài giảng, phương pháp dạy tập trung vào kiến thức thực tiễn và giáo trình không thay đổi nhằm đảm bảo chất lượng đến với học viên. Đặc biệt, đội ngũ giảng viên tại UniTrain đều có thành tích cao trong các kỳ thi ACCA và đã giảng dạy cho các doanh nghiệp hàng đầu.

Nguồn: ACCA Global

Xem thêm

Khóa học ACCA PM/F5 – Đánh giá hiệu quả kinh doanh (Performance Management)

Có nên học chứng chỉ ACCA Online

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)