Do not harm guide cung cấp một tập hợp các hướng dẫn thay vì các quy tắc cứng nhắc để trình bày dữ liệu qua lăng kính DEI (Diversity, equity, and inclusion).

Mục tiêu của Do not harm guide không phải cung cấp cho người đọc một giải pháp để biết phải làm gì và không nên làm gì. Thay vào đó, tài liệu gợi cho người đọc nhận thức được họ phải suy nghĩ thấu đáo trong cách làm việc và truyền đạt dữ liệu của mình đồng thời nhận thức được các quyết định đã đưa ra và hiểu được lý do tại sao họ lại đưa ra quyết định đó.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Urban institute

Xem  thêm

Khóa học Ứng dụng Excel trong xử lý dữ liệu

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trong ngành tài chính

Tải miễn phí template Dashboard, PivotTable Phân tích của Netflix