Dashboard dữ liệu là một công cụ quản lý thông tin được sử dụng để theo dõi, phân tích và hiển thị các chỉ số và điểm dữ liệu chính về hiệu suất. Bạn có thể sử dụng Dashboard để theo dõi tình trạng tổng thể của doanh nghiệp, bộ phận hoặc một quy trình cụ thể.

Thông qua template Dashboard và Pitvot Table phân tích dữ liệu từ ví dụ thực tế của Netflix, bạn có thể hiểu một cách chi tiết và sâu sắc hơn về báo cáo Dashboard trong Excel.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: GitHub

Xem thêm 

Khóa học Advanced Dashboard Reporting trong Excel

Khóa học Ứng dụng Dashboard Reporting trong Excel

Dịch vụ thiết kế báo cáo Dashboard

Những sai lầm khi thiết kế Dashboard

 

 

 

 

Tags