Grant Thornton và Marcum đứng đầu bảng xếp hạng các khách hàng kiểm toán mới của Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái quý 3 năm 2020.

Cả hai công ty đã thực hiện bốn hợp đồng mới và thu về ba hợp đồng mỗi công ty. Một số ít các công ty thực sự có thêm nhiều khách hàng mới (bao gồm Ernst & Young với sáu, Deloitte và BF Borgers với năm), nhưng thu được ít hơn. (Xem “Các Công ty dẫn đầu về hợp đồng thuần”.)

Nhìn chung, quý này có số lượng hợp đồng mới thấp nhất trong năm, với 94 trong Q3, so với 125 trong Q2 và 147 trong Q1. Nó cũng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; các công ty kiểm toán đã báo cáo 124 khách hàng mới trong quý 3 năm 2019, cho thấy sự suy giảm doanh thu có thể liên quan đến đại dịch coronavirus, bắt đầu tăng đột biến trên toàn quốc vào cuối quý 3.

At 112420 Q3auditchart

Khách hàng theo tình trạng hồ sơ, và hơn thế nữa

Với số lượng thay đổi kiểm toán viên tương đối thấp trong quý, không có công ty nào chiếm ưu thế trong bất kỳ hạng mục hồ sơ nào.

PricewaterhouseCoopers, đã kí kết với bốn khách hàng kiểm toán, dẫn đầu danh sách về giá trị vốn hóa thị trường mới được kiểm toán, tài sản được kiểm toán mới và phí kiểm toán mới nhờ vào một khách hàng duy nhất: công ty trang điểm Estee Lauder, chiếm tất cả 43,06 tỷ USD trong tổng tài sản vốn hóa thị trường mới của Big Four, 17,78 tỷ USD trong số 20,14 tỷ USD tài sản mới được kiểm toán và 10,86 triệu USD trong số 11,15 triệu USD phí kiểm toán mới.

Deloitte đứng thứ hai về giá trị vốn hóa thị trường mới, với 4,28 tỷ USD; Trong đó, Công ty cấp nước có trụ sở tại California Tập đoàn SJW chiếm tỉ lệ lớn nhất, với 1,98 tỷ USD. Công ty cũng giúp Deloitte đứng thứ hai về tài sản được kiểm toán, chiếm 3,13 tỷ USD trong tổng số 5,70 tỷ USD.

Trong khi đó, Ernst & Young đứng thứ hai về phí kiểm toán mới, nhờ sự đóng góp từ một số khách hàng mới, với 3,60 triệu USD từ công ty cơ sở hạ tầng mạng Extreme Networks Inc., có trụ sở tại California.

Dữ liệu xếp hạng hàng quý được cung cấp bởi Audit Analytics, một dịch vụ trực tuyến thông minh cao cấp cung cấp các phân tích kiểm toán, quy định và công bố thông tin. Liên hệ (508) 476-7007, info@auditanalytics.com hoặc www.auditanalytics.com.

Xem thêm

Kiểm toán giúp Deloitte, EY, KPMG, PwC phát triển trong bối cảnh đại dịch

Các nhà tư vấn lớn đang cắt giảm chi phí như thế nào