Chính sách nghỉ hưu bắt buộc tại các công ty kiểm toán Hoa Kỳ đang buộc thôi việc các chủ phần hùn có kinh nghiệm mặc dù họ khiến doanh thu tăng đáng kể và chất lượng kiểm toán không thua kém các chủ phần hùn trẻ tuổi.
 
Một nghiên cứu mới, dựa trên dữ liệu tuổi của 3.148 chủ phần hùn kiểm toán công ty đại chúng của Hoa Kỳ, xem xét tác động của tuổi nghỉ hưu bắt buộc đối với các công ty kiểm toán. Nghiên cứu không tìm thấy dấu hiệu suy giảm hiệu quả hoạt động của chủ phần hùn kiểm toán khi so sánh với các chủ phần hùn kiểm toán trẻ hơn.
 
Các chủ phần hùn kiểm toán lớn tuổi có xu hướng tính phí cao hơn so với các chủ phần hùn trẻ tuổi, nhưng chính sách nghỉ hưu bắt buộc tại các công ty của họ đang buộc những người có doanh thu có kinh nghiệm phải thôi việc, mặc dù họ đang cung cấp chất lượng kiểm toán ít nhất là tương đương với các chủ phần hùn trẻ hơn.
 
Nghiên cứu được đưa ra vào thời điểm các công ty kế toán và kiểm toán đang chịu áp lực phải đa dạng hóa cấp bậc và thăng chức các kế toán viên trẻ hơn lên cấp chủ phần hùn để giữ chân nhân viên trong thời kỳ thiếu hụt nhân tài đang tiếp diễn bất chấp đại dịch.
 
Các công ty có truyền thống khuyến khích nam giới da trắng trở thành chủ phần hùn trong nhiều thế hệ, nhưng họ đã nỗ lực trong những năm gần đây để thúc đẩy nhiều phụ nữ và những người có nguồn gốc chủng tộc và sắc tộc khác nhau. Tuy nhiên, các chủ phần hùn cũ của họ vẫn đang kéo doanh thu và thường tạo ra mức phí cao hơn.

Các nhà nghiên cứu cho biết: “Thứ nhất, các chủ phần hùn có thể trốn tránh/thoái thác khi họ sắp nghỉ hưu và ít quan tâm đến việc thăng tiến sự nghiệp của mình, điều này có thể gây tổn hại đến chất lượng kiểm toán. Ngược lại, những chủ phần hùn này có các mối quan hệ, kinh nghiệm và chuyên môn có thể mang lại lợi ích cho hiệu suất. Kết quả của nghiên cứu cho thấy không có sự suy giảm trong hoạt động của chủ phần hùn kiểm toán, khi so sánh với các chủ phần hùn kiểm toán trẻ hơn. Tuy nhiên, các chủ phần hùn kiểm toán này tính phí cao hơn sau khi kiểm soát các đặc điểm của khách hàng và kiểm toán viên khác được biết là có ảnh hưởng đến phí. Kết hợp lại, điều này chứng tỏ rằng chính sách hưu trí bắt buộc của công ty kiểm toán Hoa Kỳ buộc thôi việc những người có thu nhập có kinh nghiệm đang cung cấp chất lượng kiểm toán tương đương với các chủ phần hùn trẻ hơn của họ ”.

Tuổi nghỉ hưu bắt buộc trong các công ty Big Four dao động từ 55 đến 62, mặc dù hầu hết mọi người không có kế hoạch nghỉ hưu cho đến khi họ bước sang tuổi 65. Các chính sách bắt buộc về tuổi nghỉ hưu đã gây ra tranh cãi và kiện tụng, vì họ trẻ hơn so với mức nghỉ hưu dự kiến độ tuổi cho giám đốc điều hành ở các vai trò liên quan, thành viên hội đồng quản trị, chủ phần hùn kiểm toán ở các quốc gia khác, và thậm chí cả phi công hàng không, những người chịu trách nhiệm về tính mạng của hàng trăm hành khách mỗi khi họ đi máy bay.

Một số công ty kiểm toán Hoa Kỳ đã phải đối mặt với các cuộc điều tra chống phân biệt đối xử đối với chính sách hưu trí của họ và Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng thậm chí còn lập luận rằng các chính sách tại một số công ty Big Four vi phạm Đạo luật Phân biệt Độ tuổi trong Việc làm. Cho đến nay, các cuộc điều tra đó không dẫn đến bất kỳ hành động nào chống lại các công ty, những người đã chỉ ra rằng các chủ phần hùn kiểm toán tự nguyện ký thỏa thuận đối tác quy định tuổi nghỉ hưu. Các công ty cũng lập luận rằng các đối tác đóng vai trò là chủ sở hữu doanh nghiệp và do đó được miễn luật chống phân biệt đối xử liên bang, luật bảo vệ nhân viên chứ không phải chủ sở hữu doanh nghiệp

Các công ty cũng viện dẫn các lý do khác cho các chính sách hưu trí bắt buộc, cho rằng việc buộc các chủ phần hùn nghỉ hưu cho phép sự đa dạng về tuổi và giới tính bằng cách tạo điều kiện cho các chủ phần hùn trẻ hơn và nhân viên nữ được thăng tiến và phát triển danh mục khách hàng của họ. Thật vậy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy việc nghỉ hưu của chủ phần hùn giúp thúc đẩy và phát triển danh mục khách hàng của các chủ phần hùn kiểm toán trẻ hơn và nữ. Các chủ phần hùn mới đã được chỉ định cho khách hàng công khai đầu tiên của họ hoặc mới được thăng chức vào năm 2017 và 2018 đều trẻ hơn và đa dạng về giới hơn, làm nổi bật lợi ích đáng kể của chính sách hưu trí bắt buộc.

Theo Financial Review

PwC U.K. cho phép nhân viên nghỉ làm vào chiều thứ 6 hè này

Làm việc cho PWC, Deloitte, EY và KPMG có gì khác biệt?

ACCA – Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc