Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) là một công cụ trực quan dùng để quản lý SQL Server. Với SSMS bạn có thể tương tác với dữ liệu trên SQL Server bằng giao diện đồ họa hoặc dòng lệnh. 

Trong bài viết này UniTrain sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Microsoft SQL Server Management Studio 18 trên hệ điều hành Windows 10

Tải SSMS

Download bản cài đặt SSMS tại bên dưới:

Microsoft SQL Server Management Studio 18

Cài đặt SSMS

Bước 1: Sau khi download, chọn “SSMS-Setup-ENU.exe” để cài đặt

Bước 2: Chọn Install để bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm

Cai Dat Sql

Cai Dat Sql2

Bước 3: Cài đặt hoàn tất, chọn Close để đóng cửa sổ cài đặt

Cai Dat Sql3

Xem thêm

SQL là gì? Những gì cần biết về SQL

Khóa học Ứng dụng SQL trong xử lý dữ liệu

SQL và Excel: Cuộc chiến trong phân tích dữ liệu