Ngoài phiên bản miễn phí (FREE), Microsoft có 2 phiên bản Power BI yêu cầu người dùng trả phí bao gồm: Power BI Pro và Power BI Premium.

Hình 2 Phí Tài Khoản Power Bi (1)

Power BI Pro

Power BI Pro là phiên bản đầy đủ tính năng nhất của Power BI, cho phép người dùng tự xây dựng các báo cáo và phân tích báo cáo (self-service analytics) hoàn chỉnh. Điều này đồng nghĩa với việc bạn tự thực hiện kết nối dữ liệu, xử lý dữ liệu, xây mô hình, lập các biểu đồ, số liệu và đăng tải báo cáo. Sau đó, người dùng có thể đọc và phân tích báo cáo trên Power BI service và Power BI mobile app.

Ngoài ra, phiên bản Power BI Pro còn cho phép người dùng:

· Tương tác, làm việc online với các tài khoản Power BI Pro khác trong cùng 1 doanh nghiệp (comment, collaborate to edit, …)

· Chia sẻ tập dữ liệu, trang tổng quan và báo cáo với những người dùng Power BI Pro khác (share reports)

· Nhúng báo cáo Power BI vào ứng dụng (PowerApps, SharePoint, Teams, v.v.)

· Tích hợp với các giải pháp khác của Microsoft (Azure Data Services)

· Có thể tạo App Workspaces và thiết lập peer-to-peer sharing

Mỗi cá nhân cần có tài khoản Power BI Pro riêng. Nếu doanh nghiệp của bạn có 20 người cần sử dụng đầy đủ các tính năng của Power BI để tạo báo cáo, bạn cần 20 license Power BI Pro, cho phép những người dùng này toàn quyền truy cập để làm việc và tạo báo cáo không giới hạn bất kỳ nội dung.

Nếu doanh nghiệp có nhiều người dùng toàn bộ quyền xây và đọc báo cáo, chi phí đầu tư license cho Power BI Pro rất cáo. Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ có một lựa chọn khác để vận hành Power BI hiệu quả. Hãy cùng UniTrain tìm hiểu tiếp tục bài viết bên dưới.

Power BI Premium

Power BI Premium là phiên bản cao cấp nhất của Power BI. Phiên bản Power BI Premium chỉ phù hợp với một số quy mô và loại hình kinh doanh nhất định. Có 2 gói Power BI Premium là license người dùng cá nhân và license người dùng cho toàn bộ tổ chức.

– Phiên bản Power BI Premium cá nhân giúp bạn tăng tốc truy cập thông tin chi tiết với công nghệ AI tiên tiến, làm việc với big-data và đơn giản hóa việc quản lý và truy cập dữ liệu.

– Phiên bản Power BI Premium cho toàn bộ tổ chức cũng giúp bạn tăng tốc truy cập và làm việc với big-data, công nghệ AI tiên tiến như phiên bản cá nhân. Điểm khác biệt là bạn không cần cấp quyền cho từng người dùng mà toàn bộ người dùng trong doanh nghiệp sẽ được triển khai quyền truy cập Power BI để sử dụng đọc và phân tích thông tin. Nói cách khác, bạn không mua license riêng lẻ cho từng tài khoản, bạn mua chúng

hàng loạt để cho phép một số lượng lớn người dùng của doanh nghiệp sử dụng Power BI xem báo cáo. Tất cả nội dung của bạn được lưu trữ trong Power BI Premium và sau đó có thể được nhiều người dùng trong tổ chức của bạn truy cập mà không phải trả thêm chi phí cho mỗi người dùng.

Power Bi Và Power Bi Premium Có Gì

Lựa Chọn Giữa Power BI Pro Và Power BI Premium

Sự lựa chọn giữa phiên bản Power BI Pro hoặc Power BI Premium cần sự đánh giá toàn diện về quy mô doanh nghiệp. Thông thường, bạn cần xác định số lượng tài khoản cần truy cập Power BI và xác định những quyền sử dụng của người dùng để xác định gói dịch vụ mà doanh nghiệp cần đầu tư.

Nếu là một công ty lớn với nhiều người dùng cần sử dụng đọc và phân tích báo cáo hơn là quyền tạo và lập báo cáo thì phiên bản Power BI Premium là lựa chọn tối ưu.

Ví dụ, doanh nghiệp ABC có 2000 nhân sự, và hầu hết người dùng cần đọc các báo cáo trên Power BI mỗi ngày. Doanh nghiệp này có bộ phận BI để lập báo cáo có 10 nhân viên. Phương án triển khai hiệu quả là mua gói Power BI Premium cho toàn bộ người dùng và 10 tài khoản Power BI Pro cho các nhân viên xây báo cáo.

Tuy nhiên, nếu công ty bạn có nhiều người dùng BI Self-Service – số người dùng cần tạo báo cáo nhiều hơn thì phiên bản Power BI Pro có thể là phương án tối ưu và tiết kiệm chi phí hơn.

Ví dụ, tổ chức XYZ có 500 nhân sự, trong đó có 20 chuyên viên phân tích tham gia vào BI Self-Service để tự xây các báo cáo riêng cho công việc của họ. Như vậy, việc triển khai gói Power BI Pro là tiết kiệm nhất cho tất cả người dùng trong tổ chức này.

Xem thêm

Khóa học Phân tích và trực quan hóa dữ liệu trên Power BI

Power BI là gì và các công dụng?

Ngành phân tích dữ liệu kinh doanh thay đổi như thế nào?

Giới thiệu cấu trúc và lợi ích của Microsoft Power BI

 

Tags