Lợi nhuận cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020 là 938 triệu GBP, giảm so với 1,016 triệu GBP năm ngoái. PwC tiết lộ rằng họ không tránh khỏi những ảnh hưởng tài chính của đại dịch trong kết quả cả năm của mình, cũng như họ đã báo cáo lợi nhuận giảm 8% trong năm kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, mặc dù doanh thu tăng 3%.

Pwc

Lợi nhuận cho năm 2020 là 938 triệu GBP, giảm từ 1,016 triệu GBP so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này dẫn đến việc cắt giảm 10% các khoản thanh toán cho chủ phần hùn, với lợi nhuận có thể phân phối trung bình cho mỗi chủ phần hùn là 685.000 GBP so với 765.000 GBP vào năm 2019.

Kevin Ellis, Chủ tịch PwC Vương quốc Anh và chủ phần hùn cấp cao, cho biết: “Tôi rất ấn tượng về khả năng phục hồi của con người và doanh nghiệp của chúng tôi khi chúng tôi đã thích nghi với những cách thức làm việc mới trong khi luôn tập trung vào việc hỗ trợ khách hàng của mình.

“Theo dự kiến, đại dịch có tác động đáng kể đến hoạt động tài chính của chúng tôi vào năm 2020, tuy nhiên, tôi tự hào rằng chúng tôi đã tiếp tục đầu tư vào con người và các cơ hội tăng trưởng trong khu vực.” Ông nói thêm: “Chúng tôi đã nói rõ trong phản ứng với cuộc khủng hoảng ngay từ ngày đầu rằng chúng tôi ưu tiên hỗ trợ và trấn an nhân viên của mình. Chúng tôi đã đưa ra quyết định sớm là không nhận tài trợ của chính phủ thông qua chương trình hoặc các khoản cho vay.

“Hỗ trợ nhân viên của chúng tôi đã giúp chúng tôi tiếp tục giao hàng cho khách hàng. Thông qua sự làm việc chăm chỉ của các chủ phần hùn và nhân viên, chúng tôi đã duy trì sự tập trung của mình đồng thời nhận ra rằng đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với tất cả mọi người và nhiều người của chúng tôi đã bị ảnh hưởng mang tính cá nhân. ”

Theo dõi dữ liệu của bốn Ông lớn Kiểm toán

Những yếu tố của một hệ thống kế toán quản trị tốt

Các nhà tư vấn lớn đang cắt giảm chi phí như thế nào