PwC có kế hoạch tiếp tục tuyển dụng trong 5 năm tới và sẽ tuyển dụng thêm 100.000 nhân viên như một phần của khoản đầu tư 12 tỷ USD. Những nhân viên mới sẽ tăng tổng số nhân viên của công ty lên gần một phần ba lên khoảng 384.000 người.

Ngày 23 tháng 6 năm 2021 – PwC vừa công bố chiến lược toàn cầu mang tính bước ngoặt mang tên “Hệ Cân bằng Mới” nhằm ứng phó với những thay đổi mang tính nền tảng trên thế giới, trong đó bao gồm đột phá công nghệ, biến đổi khí hậu, rạn nứt về địa chính trị và những tác động liên tục của đại dịch COVID-19.

Chiến lược “Hệ Cân bằng Mới” được PwC xây dựng dựa trên phân tích về các xu hướng toàn cầu cũng như đúc kết từ hàng ngàn cuộc trao đổi thực tế với khách hàng và các bên liên quan xuyên suốt hành trình hơn một thập kỷ không ngừng phát triển của PwC với tăng trưởng doanh thu bền vững và liên tục tái đầu tư.

Chiến lược tập trung vào hai nhu cầu có tính kết nối mà các tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt trong những năm tới.

Nhu cầu thứ nhất là xây dựng niềm tin — nhu cầu quan trọng đồng thời đang đặt ra nhiều thách thức hơn bao giờ hết, khi các tổ chức ngày càng cần đạt được niềm tin của các bên liên quan trên nhiều lĩnh vực đa dạng.
Nhu cầu thứ hai là mang lại những kết quả bền vững trong môi trường nhiều biến động, nơi mức độ cạnh tranh và các nguy cơ đứt gãy ngày một lớn, song hành với kỳ vọng tăng cao từ phía xã hội.

Ông Bob Moritz, Chủ tịch Toàn cầu của PwC cho biết: “Những thay đổi sâu sắc trên thế giới đồng nghĩa với việc để thành công, các tổ chức cần tạo ra sự kết nối giữa tạo dựng được niềm tin và mang lại các kết quả bền vững. Với sự kết hợp đặc biệt của năng lực đội ngũ, sự đầu tư nghiêm túc và cam kết về chất lượng, chúng tôi sẽ đồng hành giúp các doanh nghiệp tạo ra giá trị cho các cổ đông, các bên liên quan và rộng hơn là xã hội.”

Bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc PwC Việt Nam nhận định: “Các doanh nghiệp Việt Nam đã và đang thích ứng linh hoạt trước những gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra. Tuy nhiên, có những sự thay đổi vẫn đang diễn ra, và đang định hình lại nền kinh tế. Thách thức đối với các doanh nghiệp là cần thay đổi nhanh chóng và toàn diện hơn để thu hút vốn, nhân tài và khách hàng. Yếu tố thành công phụ thuộc lớn vào những dịch chuyển mang tính nền tảng trong việc tư duy lại tổ chức doanh nghiệp để làm sao xây dựng niềm tin với các bên liên quan, và đáp ứng những kỳ vọng ngày một lớn của công chúng đối với các tổ chức, doanh nghiệp.”

Theo Thông cáo báo chí của PwC phát hành ngày 23/06/2020

Xem thêm

Các công ty kiểm toán mất tới sáu tháng để hoàn thành tuyển dụng 1 vị trí mặc dù lương tăng

Tiến trình phân tách hoạt động của Big Four