Power BI là công cụ Kinh doanh thông minh được nhiều nhân sự doanh nghiệp sử dụng thường xuyên để thực hiện các tác vụ liên quan đến dữ liệu, đặc biệt là trực quan hóa dữ liệu, lập báo cáo. Tuy nhiên, với mỗi License (phiên bản) khác nhau, Power BI có các tính năng nâng cao khác nhau. Cụ thể, hiện nay Power BI có 3 License là, Power BI Free, Power BI Pro, Power BI Premium.

Trong bài viết này, UniTrain sẽ chỉ rõ 1 số tính năng khác nhau của 3 License này.

Space Allocation 

Giới hạn dung lượng của 3 phiên bản Power BI là khác nhau. Trong khi Power BI Free chỉ được 1GB và Power BI Pro được 10GB thì Power BI Premium lại có dung lượng “khủng” hơn rất nhiều, 100TB.

Power BI Desktop và Development Features 

Cả 3 License đều trang bị Power BI Desktop và Development Features

DirectQuery

DirectQuery – cách thức lấy dữ liệu khá phổ biến trong Power BI. Phương thức này không nạp trực tiếp dữ liệu vào mà chỉ thực hiện câu Query lên Data Source để lấy những dữ liệu thật sự cần thiết.

Power Free không trang bị DirectQuery. Power BI Pro và Power BI Premium đều có trang bị DirectQuery.

Gateways

Gateways được coi như là đường dẫn giữa dữ liệu vào các ứng dụng xử lý dữ liệu. Hiện nay, Gateways đều có trên cả 3 License, tuy nhiên để có thể chia sẻ Gateways, người dùng cần nâng cấp lên bản Pro hoặc Premium.

Row – level security 

Row – level security (RLS), hay còn được hiểu là phân quyền mức bản ghi dữ liệu. Ví dụ: Phòng ban Marketing chỉ có thể xem được dữ liệu kinh doanh liên quan đến Marketing, Phòng ban Nhân sự có thể xem được dữ liệu kinh doanh liên quan đến Nhân sự. Hay hiểu theo một cách đơn giản hơn, RLS như là một tính năng để bảo mật dữ liệu.

Bản Free của Power BI không có, Pro và Premium có.

Content Pack

Content Pack được coi như các không gian thu thập và lưu trữ thông tin cần thiết của dự án. Có thể chia sẻ các thông tin cho các đồng nghiệp trong dự án.

Để sử dụng được Content Pack, người dùng cần nâng cấp lên bản Pro và Premium, Free không có sẵn.

Work Spaces

Work Spaces là một không gian làm việc, chuyên thực hiện các công việc phân tích, xử lý dữ liệu… Thông thường, các doanh nghiệp sẽ sử dụng Work Spaces và chia sẻ nó cho các nhân viên, sau đó các nhân viên có thể tương tác với nhau, cùng thực hiện Dashboard, Report…

Work Spaces không có sẵn cho Power BI Free, chỉ có bản Pro và Premium mới có.

Data Streaming 

Data Streaming là tính năng dùng để truyền, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực (real-time). Tính năng này có sẵn trên cả 3 License, nhưng với bản Free, chúng ta chỉ có tối da 10k dòng dữ liệu trên 1 giờ, trong khi Pro và Premium thì hoàn toàn không giới hạn.

Dataset Refresh Frequency 

Dataset Refresh Frequency được hiểu như cái tên của nó, khả năng làm mới dữ liệu trên Power BI. Tính năng này cũng có sẵn trên cả 3 License, với Power BI Free, chúng ta có 1 lần làm mới mỗi ngày. Với bản Pro, chúng ta có 8 lần/ngày và đặc biệt với bản Premium, 48 lần/ngày.

Xem thêm 

Tính toán giờ làm việc trong Power BI bằng DAX

Các phím tắt Power BI Desktop lợi hại 

Khóa học: Phân tích và Trực quan hóa dữ liệu với Power BI 

 

Tags