Các chức năng và vai trò của kế toán viên đang tiếp tục thay đổi và phát triển dưới sự kết hợp của các yếu tố công nghệ mới và sự gia tăng kỳ vọng của ngành.

Điều gì ảnh hưởng đến công việc kế toán?

Một loạt các vai trò và nhiệm vụ đang được tích hợp vào kế toán, là kết quả một phần từ quy trình tự động hóa và các công nghệ tiên tiến. Hiện nay, nhiều nhiệm vụ có thể dễ dàng được kết hợp thành một vai trò duy nhất. Những vai trò mới và đa dạng này đang được gắn nhãn là ‘superjobs’. Sự đa dạng trong mỗi vai trò đang làm cho nấc thang nghề nghiệp và mạng lưới sự nghiệp trở nên lỗi thời. 

CV sẽ kể câu chuyện của ứng viên dựa trên kỹ năng của họ thay vì chức danh công việc trước đó. Trong khi đó, đổi mới công nghệ dự kiến ​​sẽ tác động mạnh mẽ nhất lên công việc kế toán trong những năm 2020 và xa hơn thế nữa. Ngoài ra, áp lực pháp lý sẽ ngày càng tăng và sự phát triển của cơ cấu tổ chức cũng đóng vai trò quan trọng. 

Khu vực nghề nghiệp (Career Zones) thay thế con đường sự nghiệp (Career Paths)

Tiến tới tương lai, con đường sự nghiệp kế toán sẽ trôi chảy hơn.  ACCA đã chỉ định 5 khu vực nghề nghiệp đang thay thế các con đường sự nghiệp truyền thống.

1. Advocate Assurance – Người đảm bảo tuân thủ và minh bạch

Niềm tin vào các tổ chức ngày càng suy giảm. Đó là lý do tại sao vai trò của Advocate Assurance rất quan trọng. Họ là những người thúc đẩy tính minh bạch và tính toàn vẹn theo các yêu cầu quy định ngày càng tăng. 

Sử dụng các công nghệ tiến bộ, những kế toán viên này có thể phát hiện gian lận theo những cách mới và cung cấp dữ liệu chính xác hơn, tốt hơn cho các bên liên quan.

Những Advocate Assurance làm việc để hiểu những vấn đề đang nổi lên sẽ ảnh hưởng đến tổ chức của họ như thế nào. Vai trò của họ bao gồm:

 • – Chuyên gia thuế
 • – Kiểm toán viên tự do
 • – Kiểm toán viên nội bộ
 • – Rủi ro và Đảm bảo
 • – Quy định và tuân thủ

2. Business Transformer – Người chuyển đổi môi trường kinh doanh

Business Transformer chủ yếu được tìm thấy trong các dịch vụ tư vấn. Họ tạo ra và thúc đẩy sự thay đổi để đưa các doanh nghiệp cập nhật với các công nghệ và ý tưởng mới.

Bạn có thể thấy một Business Transformer hoạt động trong một số vai trò bao gồm:

 • – Dịch vụ tư vấn thuế
 • – Triển khai công nghệ cho các công ty kế toán nhỏ
 • – Thành lập công ty con nước ngoài
 • – Chuyên gia triển khai phần mềm và phân tích đám mây

3. Data Navigator – Người điều hướng dữ liệu 

Vai trò của Data Navigator là trở thành đối tác kinh doanh lý tưởng cho một tổ chức. Data Navigator là các chuyên gia đọc và sử dụng dữ liệu. Họ giúp thúc đẩy việc ra quyết định tốt hơn bằng cách cung cấp những phân tích nâng cao về dữ liệu. 

Công nghệ tự động hóa đã và đang là chất xúc tác để phát triển các vai trò này trong kế toán. Nó giải phóng thời gian cho các Data Navigator sử dụng dữ liệu một cách có ý nghĩa, có nhiều thời gian hơn để vẽ toàn bộ bức tranh về hiệu suất kinh doanh. Data Navigator được tìm thấy trong các vai trò như:

 • – Phân tích dữ liệu
 • – Nhà khoa học dữ liệu
 • – Đối tác kinh doanh chiến lược
 • – Báo cáo tài chính

4. Digital Playmaker – Các chuyên gia số hóa

Digital Playmaker tập trung vào việc tạo ra các kế hoạch công nghệ cho các tổ chức. Họ xem xét các công cụ kỹ thuật số mới, sáng tạo và quyết định cách chúng có thể phù hợp nhất với các nhóm và chức năng khác nhau trong doanh nghiệp.

Các Digital Playmaker biết rằng chuyển đổi kỹ thuật số là rất quan trọng để các doanh nghiệp duy trì tính cạnh tranh và bền vững khi chúng ta bước vào thập kỷ mới. Bạn có thể thấy các Digital Playmaker trong các vai trò:

 • – Công nghệ tài chính
 • – Chuyên gia phần mềm tài chính

5. Sustainability Trailblazer – Người tiên phong trong giá trị bền vững

Xây dựng các hoạt động bền vững  sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thập kỷ tới. 

Sustainability Trailblazers xây dựng giá trị cho các tổ chức và thúc đẩy tính minh bạch cho công chúng. Họ tìm cách nắm bắt cả thông tin tài chính và phi tài chính. Họ đặt ra và giải quyết những câu hỏi khó về cách đo lường hiệu suất và những gì các công ty đang làm để tạo ra giá trị lâu dài.

Hầu hết Sustainability Trailblazers tập trung vào các lĩnh vực công việc, thay vì chính các công việc. Ngoài vị trí kế toán môi trường, bạn có thể mong đợi làm việc trong các lĩnh vực như:

 • – Nhà ở giá rẻ
 • – Hóa chất xanh
 • – Xe hybrid
 • – Tòa nhà sử dụng năng lượng hiệu quả
 • – Giảm chất thải thực phẩm

Bước sang những năm 2020 có nghĩa là ngành kế toán sẽ tiếp tục phát triển. Bây giờ, bạn sẽ phải tập trung vào phát triển các bộ kỹ năng để có những trải nghiệm và cơ hội có ý nghĩa hơn về những thứ mà bạn thích. Trên hết, điều quan trọng là tìm thấy vai trò mà bạn thích và phù hợp.

Xem thêm

10 kỹ năng then chốt giúp bạn trở thành một kế toán giỏi

Thực hiện sớm IFRS, cơ hội để doanh nghiệp mạnh hơn

Download tài liệu Future-Fit Accountants: Roles for the Next Decade