Bộ tài liệu Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ phiên bản Tiếng việt của IIA giúp bạn tuân thủ và áp dụng nguyên tắc, thủ tục Kiểm toán nội bộ và hiểu rõ các thuật ngữ chuyên môn, …

Download Chuẩn mực Kiểm toán nội bộ của IIA tại link bên dưới.

Xem thêm

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F2 – Kế toán quản trị

 – Download Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành ACCA F3 – Kế toán tài chính

Leave us a Reply