Tài liệu “Tableau For Dummies” sẽ giúp bạn hiểu dữ liệu  và sắp xếp dữ liệu thành các biểu đồ và trực quan hóa phù hợp để giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định quan trọng. Tài liệu này khám phá giao diện người dùng và hướng dẫn quy trình kết nối các nguồn dữ liệu với phần mềm Tableau.

Ngoài ra, tài liệu còn cho biết cách sử dụng đồ thị, biểu đồ và các hình ảnh trực quan khác để mang lại những câu chuyện thú vị, cách tạo trang tổng quan từ nhiều nguồn dữ liệu và cách xuất các hình ảnh trực quan giúp doanh nghiệp thay đổi theo hướng tích cực .

Nội dung tài liệu gồm:

– Điều hướng giao diện người dùng để truy cập hiệu quả các tính năng cần thiết
– Kết nối với nhiều bảng tính, cơ sở dữ liệu và các nguồn dữ liệu khác để tạo hình ảnh trực quan đa chiều về doanh nghiệp

– Phát triển hình ảnh trực quan với các tính năng kéo và thả dễ sử dụng

– Bắt đầu xây dựng dữ liệu với các mẫu và sổ làm việc mẫu để khơi dậy sự sáng tạo và giúp sắp xếp, tổ chức thông tin

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Xem thêm

Vì sao nên sử dụng Tableau để trực quan hóa dữ liệu?

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop

Những tính năng hữu ích của Tableau