Trực quan hóa dữ liệu có thể cung cấp cho bạn sự yên tâm và đảm bảo rằng mọi thứ đang hoạt động trơn tru. Qua đó cung cấp cho bạn cảnh báo sớm về các mối đe dọa tiềm ẩn giúp bạn giảm thirểu chúng.

Có rất nhiều thông tin từ hoạt động theo dõi, ghi nhật ký và phân loại. Điều gây nên khó khăn là sắp xếp thông qua lượng lớn dữ liệu được tạo ra và phân tích dữ liệu đó một cách kịp thời. Bạn có thể dễ dàng bỏ lỡ các chỉ số hoặc mẫu chính khi xem qua hàng đống thông tin nằm trong các báo cáo rời rạc.

4 chỉ số an ninh mạng cần chú trọng

Với trực quan hóa dữ liệu, bạn có khả năng bỏ qua báo cáo lộn xộn để tập trung vào các chỉ số chính. Khi có gì đó đáng ngờ, bạn có thể nhanh chóng gắn cờ và kiểm tra.

Trực quan hóa dữ liệu giúp phát hiện sớm hoạt động của mối đe dọa, điều này rất quan trọng trong việc tiết kiệm thời gian. Vào năm 2020, phải mất trung bình 44 ngày để phát hiện tội phạm mạng và các tác nhân đe dọa có thể gây ra nhiều thiệt hại. Dưới đây là một số chỉ số an ninh mạng chính cần tập trung để ngăn chặn tội phạm xâm nhập mạng của bạn.

1. Thời gian phát hiện và thời gian phản hồi

Thời gian trung bình để xác định (MTTI) và thời gian trung bình để lưu giữ (MTTC) đề cập đến thời gian trung bình mà một tổ chức cần để xác định vi phạm và phản hồi lại vi phạm đó. Vào năm 2020, một báo cáo của IBM cho thấy thời gian trung bình để xác định vi phạm là 228 ngày trong khi thời gian trung bình để ngăn chặn vi phạm là 80 ngày. Các chỉ số hiệu suất MTTI và MTTC này có tác động rất lớn đến chi phí vi phạm dữ liệu hàng năm.

2. Thời gian khắc phục “lỗ hổng”

Các lỗ hổng trong các ứng dụng phần mềm là một lỗ hổng phòng thủ an ninh mạng rất lớn đối với các đội ngũ về lĩnh vực Công nghệ thông tin. Nếu các bản vá bảo mật không được triển khai nhanh chóng và tất cả các ứng dụng dễ bị tấn công thì tin tặc càng có nhiều cơ hội xâm nhập vào hệ thống. Số ngày cần để triển khai các bản vá, được gọi là Thời gian trung bình để vá (MTTP) có mối tương quan trực tiếp với số lần vi phạm trên hệ thống.

3. Tổng khối lượng dữ liệu được truyền trên mạng công ty

Trong môi trường làm việc từ xa ngày nay, việc kiểm soát những gì nhân viên truy cập hoặc tải xuống trong mạng công ty trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Việc tải xuống phần mềm, video và ứng dụng có thể làm chậm lưu lượng truy cập mạng tạo điều kiện cho phần mềm độc hại xâm nhập. Có rất nhiều tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây, điều này có thể tạo ra mối đe dọa an ninh mạng thậm chí còn nguy hiểm hơn nếu sự lây nhiễm không gian mạng đến được dữ liệu của công ty từ một thiết bị bị nhiễm.

Việc giám sát khối lượng dữ liệu trên toàn bộ mạng công ty là rất quan trọng để xác định những người dùng có thể đang sử dụng tài nguyên của công ty cho các hoạt động tiềm ẩn nguy hiểm. Luồng dữ liệu này có thể giúp các nhóm công nghệ thông tin xác định người dùng khi họ đang tải xuống các tệp lớn hơn như video hoặc phần mềm từ các trang web không xác định trên internet.

4. Nỗ lực của bên thứ ba

Theo dõi tần suất và thời lượng của các bên thứ ba truy cập vào mạng của bạn có thể giúp xác định các tác nhân độc hại hoặc khả năng vi phạm. Tạo một hệ thống ánh xạ hiển thị tất cả các đối tác và nhà cung cấp cùng với các điểm truy cập của họ vào hệ thống của bạn có thể giúp xác định nơi bạn có thể dễ bị tấn công.

5 lợi ích chính của việc trực quan hóa dữ liệu đối với an ninh mạng

  1. Trực quan hóa giúp bạn sắp xếp các tập dữ liệu lớn để dễ dàng nhận ra các mẫu, ngữ cảnh và thông tin còn thiếu.
  2. Trực quan hóa có thể tiết kiệm đáng kể thời gian phân tích dữ liệu hoặc thời gian tìm ra các điểm dữ liệu chính còn thiếu.
  3. Trực quan hóa cho phép bạn thực hiện hành động nhanh hơn khi phát hiện thấy điều bất thường.
  4. Trực quan hóa dữ liệu có khả năng tùy chỉnh cao, vì vậy bạn có thể lọc dữ liệu để tạo trang tổng quan tùy chỉnh.
  5. Trực quan hóa có thể được sử dụng như một công cụ khám phá để tìm và giảm thiểu rủi ro khó có thể nhìn thấy được.

Theo UniTrain lược dịch

Xem thêm

Dashboard dữ liệu là gì?

Ý nghĩa của Power BI trong kinh doanh

Khóa học Ứng dụng Dashboard reporting trong Excel