Vai trò của một kế toán lương đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết do những thay đổi về luật pháp xung quanh thuế, lương hưu và các quy định trong kinh doanh.

Một kế toán lương chịu trách nhiệm:

– Quản lý PAYE (thuế thu nhập sau khi nhận lương)

– Làm việc và ghi lại chi tiêu về tiền lương và tiền công

– Giám sát đóng góp lương hưu của nhân viên, ốm đau, thai sản và thưởng vào các ngày lễ

– Tính toán các đặc quyền của nhân viên như xe hơi của công ty, bảo hiểm y tế và các chương trình chia sẻ.

– Đảm bảo NI (lợi nhuận ròng) của doanh nghiệp và nhân viên được tính toán chính xác

– Sắp xếp thanh toán thuế sử dụng lao động một cách chính xác và đúng hạn.

Vai trò của Kế toán lương

– Giúp doanh nghiệp hiểu các khoản nợ của mình – bằng cách hiểu nghĩa vụ trả lương, một doanh nghiệp có thể tính toán tốt hơn dòng tiền hiện tại và tương lai.

– Đảm bảo rằng nhân viên nhận được mức lương chính xác đúng hạn, trừ mọi khoản thuế họ cần phải trả, có tính đến các khoản đóng góp lương hưu và các khoản vay.

– Điều chỉnh lương và quản lý các thay đổi trong mã số thuế của nhân viên, ví dụ nếu ai đó kết hôn hoặc nghỉ phép, được tăng lương hoặc trở thành giám đốc.

Kế toán lương sẽ làm gì ?

– Hàng ngày, một kế toán tiền lương có trách nhiệm ghi lại tiền lương, tính toán tiền thưởng, tính toán và khấu trừ thuế cho nhân viên, và tính thuế và nợ của doanh nghiệp.

– Trong suốt quá trình, kế toán tiền lương sẽ có quyền truy cập vào rất nhiều dữ liệu lương và thưởng nhạy cảm, vì vậy điều cần thiết là họ phải hiểu luật bảo vệ dữ liệu và cách đảm bảo tất cả thông tin được giữ bí mật.

– Họ cũng sẽ cần theo dõi các nhân viên mới gia nhập công ty và sau đó thông báo cho HMRC, chịu trách nhiệm thông báo cho HMRC nếu hoàn cảnh của nhân viên thay đổi – ví dụ nếu họ nghỉ hưu, rời công ty hoặc nghỉ thai sản.

Ở cấp độ cao, bạn có thể tham gia vào việc thực hiện một hệ thống bảng lương mới.

Thu nhập kế toán lương 

Khảo sát lương AAT 2019 cung cấp chi tiết về mức lương điển hình mà một kế toán viên có thể mong đợi để kiếm được, dựa trên thông tin được thu thập từ các thành viên AAT.

Ví dụ:

– Giám đốc / Quản lý cấp cao có thể kiếm được mức lương trung bình £ 43.000 

– Quản lý cấp trung £ 34.000; Quản lý trẻ £ 28,560

– Trưởng nhóm / Giám sát viên: £ 27.000

– Tài khoản / Cán bộ tài chính: £ 25,464

– Tài khoản quản trị viên / Trợ lý tài chính: £ 19.500

Tóm lại

Kế toán tiền lương đòi hỏi sự chú ý sâu sắc đến chi tiết và kỹ năng giao tiếp tuyệt vời, cũng như khả năng toán học và kỹ năng tổ chức mạnh mẽ.

Nó có vai trò thử thách, di chuyển nhanh, phù hợp với người có khả năng:

– Làm việc dưới áp lực thời gian

– Ưu tiên các nhiệm vụ

– Sử dụng công nghệ hiệu quả

– Xử lý thông tin và dữ liệu bảo mật hàng ngày.

Kế toán tiền lương là một phần thiết yếu của một doanh nghiệp. Nếu bạn đang yêu thích ngành nghề này, hãy bắt đầu tìm hiểu ngay từ bây giờ và chuẩn bị cho mình hàng trang tốt nhất có thể.

<UniTrain sưu tầm và biên soạn>

ACCA – Chứng chỉ Kế toán Công chứng Anh Quốc

KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ACCA CHẤT LƯỢNG TẠI UNITRAIN

Khóa học ACCA MA/F2 – Kế toán quản trị (Management Accounting)

Khóa học ACCA FA/F3 – Kế toán tài chính (Financial Accounting)

Khóa học ACCA AA/F8 – Kiểm toán (Audit & Assurance)