Trong văn bản chính thức “Taxation – Vietnam (TX-VNM) – Syllabus and study guide” cho kỳ thi tháng 6 và tháng 12, ACCA Global thông báo: “Bài kiểm tra ACCA F6 (Tax) được đánh giá trong 3 giờ 15 phút dưới hình thức thi trên giấy vào kỳ T6/2019 và trong vòng 3 giờ dưới hình thức thi trên máy (CBE) vào kỳ 12/2019”.

Như vậy, kể từ tháng 12, bài thi môn ACCA F6 (Tax) sẽ được chuyển từ hình thức thi giấy sang thi trên máy.

Bài thi sẽ chủ yếu xoay quanh các câu hỏi tính toán và tất cả các câu hỏi là bắt buộc.

  • – Phần A của bài thi bao gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu 2 điểm.
  • – Phần B của bài thi bao gồm bốn câu hỏi 10 điểm và hai câu hỏi 15 điểm. Hai câu hỏi 15 điểm sẽ tập trung vào Thuế thu nhập và Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Đọc toàn bộ thông báo để cập nhật những thay đổi và cấu trúc bài thi: TẠI ĐÂY

Download Bộ đề thi và đáp án ACCA TX/F6 – Tax 2017-2019

Xem thêm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags