Unitrain tổng hợp 40 câu hỏi phỏng vấn nghề kiểm toán bằng tiếng anh giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng thi cuối cùng chinh phục các nhà tuyển dụng.

– Nội dung bộ 40 câu hỏi :

  1. Traditional question examples
  2. Brainteaser question examples
  3. Case study question examples
  4. Behavior question examples

Chúc các bạn vượt qua các ứng viên một cách xuất sắc

Download tài liệu tại đây

Xem thêm:
Talk Show Deloitte Passport & Workshop Audit Box 7

Khóa học Kiểm toán thực hành cơ bản

Tài liệu Tiếng Anh chuyên ngành – Thuế

Tổng hợp kiến thức thi Big4 kiểm toán

2 Comments

Leave us a Reply