Mô tả công việc

  • – Tập hợp báo cáo các công ty con trong Group và đối chiếu các số liệu nội bộ.
  • – Sử dụng các phần mềm để lên bút toán điều chỉnh, bút toán phân bổ trên các sổ nội bộ
  • – Lập báo cáo quản trị định kỳ theo sản phẩm, department, business units…
  • – Hỗ trợ trưởng nhóm các báo cáo quản trị khác
  • – Các công việc khác theo sự phân công tùy trường hợp

Yêu cầu

  • – Học về chuyên ngành Kế toán
  • – Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Kế toán, ưu tiên kinh nghiệm Kế toán quản trị và biết sử dụng Oracle
  • – Tính cách chịu khó, cẩn thận và chi tiết
  • – Có tinh thần teamwork và trách nhiệm cao với deadline
  • – Ưu tiên Big 4

Xem thêm

[PwC Vietnam] PwC Vietnam’s Fresh Graduate Recruitment 2021

[Deloitte Vietnam] 2021 Deloitte Graduate Recruitment