Có 6 bước giúp bạn tìm ra 5W “who, what, where, when, and why” để có thể tận dụng tối đa dữ liệu. Hãy cùng UniTrain tìm hiểu 6 bước đưa ra quyết định hiệu quả nhờ vào công cụ Tableau nhé.

Bước 1: Xác định mục tiêu doanh nghiệp

Làm gì cũng thế, trước tiên chúng ta cần xác định cụ thể mục tiêu của doanh nghiệp. Ví dụ như tăng số lượng bán hàng và lượng truy cập trang web, hay tăng nhận thức của khách hàng với thương hiệu. Điều này sẽ giúp bạn đo lường và đặt KPI phù hợp và các chỉ số ảnh hưởng đến các quyết định được đưa ra từ dữ liệu. Những “con số” này sẽ giúp bạn xác định dữ liệu nào cần phân tích và những câu hỏi nào cần đặt ra để phân tích và đạt được mục tiêu kinh doanh chính.

Bước 2: Khảo sát các nhóm kinh doanh để biết các nguồn dữ liệu chính

Chúng ta phải luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp từ các thành viên trong tổ chức để hiểu rõ các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Bởi nó sẽ “hé lộ” được một số thông tin về những gì họ làm trong phân tích của họ và cách bạn ưu tiên các nguồn dữ liệu.

Các nguồn dữ liệu này sẽ giúp định hướng, triển khai phân tích của bạn và xác định vai trò, trách nhiệm, quy trình, cũng như các phương pháp đo lườngthích hợp.

Bước 3: Thu thập và chuẩn bị dữ liệu 

Truy cập nguồn dữ liệu chất lượng, đáng tin cậy có thể là một trở ngại nếu thông tin doanh nghiệp của bạn nằm trong nhiều nguồn bị ngắt kết nối. Khi bạn có ý tưởng về phạm vi rộng của các nguồn dữ liệu trong tổ chức, bạn có thể bắt đầu chuẩn bị dữ liệu.

Bắt đầu như thế nào? Bằng cách chuẩn bị các nguồn dữ liệu có ảnh hưởng cao và độ phức tạp thấp. Ưu tiên các nguồn dữ liệu có đối tượng lớn nhất để có thể tác động ngay lập tức. Sử dụng các nguồn này để bắt đầu xây dựng trang tổng quan.

Bước 4: Khám phá và phân tích dữ liệu trên Tableau

Trực quan hóa dữ liệu là rất quan trọng đối với DDDM. Việc trình bày những hiểu biết của bạn theo cách trực quan sẽ là điểm ấn tượng và ảnh hưởng đến các quyết định của lãnh đạo cấp cao và đồng nghiệp.

Một số công cụ trực quan như biểu đồ, đồ thị và bản đồ, trực quan hóa dữ liệu giúp người dùng thấy rõ các xu hướng, ngoại lệ và mẫu trong dữ liệu. Có nhiều kiểu trực quan hóa phổ biến để hiển thị thông tin một cách hiệu quả: biểu đồ thanh để so sánh, bản đồ cho dữ liệu không gian, biểu đồ đường cho dữ liệu thời gian, biểu đồ phân tán để so sánh hai thước đo,…

Bước 5: Phát triển insights

Phân tích trực quan là một cách để hỏi và trả lời các câu hỏi về dữ liệu của bạn. Mục đích là để tìm ra các cơ hội và rủi ro ảnh hưởng trong việc giải quyết vấn đề.

Bước 6: Thực thi và trình bày insights

Bước cuối cùng sẽ là thực thi và chia sẻ insights từ những gì mà bạn đã phân tích dữ liệu. Bạn cần trình bày trang tổng quan và làm nổi bật nội dung chính bằng cách sử dụng văn bản và hình ảnh trực quan tương tác có thể tác động đến quyết định của người nghe và đề xuất giải pháp khác để phục vụ trong công việc hàng ngày.

Xem thêm

Khóa học Trực quan hóa dữ liệu với Tableau Desktop 

Tableau dùng để làm gì?

Những tính năng hữu ích của Tableau

Tableau là gì? Bộ sản phẩm của Tableau là gì?