Trong một số trường hợp, bạn có thể sẽ cần đếm các ô không trống trong Excel. Bạn không thể sử dụng phương pháp thông thường để đếm các ô không trống trong Excel vì đây là phương pháp tốn thời gian và kết quả có thể chứa lỗi. Vì vậy, UniTrain sẽ hướng dẫn bạn cách đếm các ô không trống trong Excel.

1. Sử dụng hàm COUNTA

Trong Microsoft Excel, COUNTA là hàm được sử dụng để đếm các ô có chứa một số giá trị. Nói một cách đơn giản, hàm COUNTA đếm tất cả các ô không trống trong phạm vi đã chọn.

Đếm các ô không trống Dữ liệu mẫu Excel

Để bắt đầu, hãy mở bảng tính của bạn trong Excel. Bây giờ, hãy chọn ô mà bạn muốn hiển thị kết quả và sau đó nhập công thức sau.

=COUNTA(phạm vi ô)

Trong công thức trên, hãy chọn phạm vi ô chính xác. Ví dụ, trong trường hợp trên, UniTrain muốn đếm các ô không trống từ ô A3 đến ô E8, khi đó công thức sẽ trở thành:

=COUNTA(A3:E8)
Đếm các ô không trống bằng COUNTA

Bạn cũng có thể sử dụng con trỏ chuột để chọn phạm vi ô thay vì nhập địa chỉ ô theo cách thủ công. Sau khi nhập công thức, nhấn Enter và Excel sẽ hiển thị cho bạn kết quả.

Giả sử bạn muốn đếm các ô không trống trong Excel cho các phạm vi ô khác nhau. Trong trường hợp này, bạn phải sử dụng công thức ở định dạng sau.

=COUNTA(phạm vi ô 1, phạm vi ô 2, ....)
Đếm các ô không trống trong các phạm vi ô khác nhau

Hãy sử dụng công thức đã đề cập ở trên để đếm các ô không trống trong các phạm vi ô khác nhau, như I3:I8 và F2:F8. Trong trường hợp này, công thức sẽ trở thành:

=COUNTA(I3:I8,F2:F8)

Nhấn Enter khi bạn hoàn thành.

2. Sử dụng hàm COUNTIF 

Bạn cũng có thể sử dụng hàm COUNTIF để đếm các ô không trống trong Microsoft Excel. Nếu bạn muốn sử dụng công thức này, bạn phải sử dụng định dạng sau:

=COUNTIF(phạm vi ô,"<>")

Hãy sử dụng công thức trên. UniTrain muốn đếm các ô không trống trong phạm vi ô F2:I8, thì công thức trên sẽ trở thành:

=COUNTIF(F2:I8,"<>")

Đếm các ô không trống bằng COUNTIF

Trong công thức trên, UniTrain đang sử dụng COUNTIF để đếm các ô trong phạm vi đã cho, giá trị của chúng không bằng không. Nói một cách đơn giản, các ô chứa một ký tự được tính.

Nếu bạn muốn sử dụng hàm COUNTIF để đếm các ô không trống cho các phạm vi ô khác nhau, bạn phải sử dụng hàm này với hàm SUM. Đây là định dạng của công thức:

=SUM((COUNTIF(dải ô,"<>"),COUNTIF(dải ô,"<>"),...)

Countif ô không trống phạm vi ô khác nhau

Ví dụ: nếu UniTrain muốn đếm các ô không trống bằng cách sử dụng hàm COUNTIF cho phạm vi ô I3:I8, G3:G8 và D2:D10, thì sẽ sử dụng công thức:

=SUM(COUNTIF(I3:I8,"<>"),COUNTIF(G3:G8,"<>"),COUNTIF(D2:D10,"<>"))

Khi bạn hoàn tất, hãy nhấn Enter và Excel sẽ hiển thị kết quả.

3. Sử dụng tính năng Find and Replace 

Tính năng Find and Replace trong Excel được sử dụng để tìm thứ gì đó trong trang tính của bạn và thay thế nó bằng thứ khác. Bạn có thể sử dụng nó để đếm các ô không trống. Đây là cách sử dụng nó.

Đếm các ô không trống Tìm và Thay thế

Trong Excel, dấu * được sử dụng để tìm tất cả các ô không trống. UniTrain sẽ sử dụng nó để đếm tất cả các ô không trống. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F để mở cửa sổ Find and Replace. Nhập * vào trường Find what trong tab Find. Bây giờ, hãy nhấp vào Find All. Sau đó, Excel sẽ hiển thị cho bạn tổng số ô không trống cùng với địa chỉ và giá trị của chúng.

Nếu bạn muốn đếm các ô không trống trong một phạm vi đã chỉ định, bạn cũng có thể làm như vậy với sự trợ giúp của tính năng Find and Replace. Trong trường hợp này, hãy chọn phạm vi ô, sau đó mở cửa sổ Find and Replace bằng cách nhấn các phím Ctrl + F. Bây giờ, hãy nhấp vào Find All.

Nguồn: thewindowsclub.com

Xem thêm

COMBO EXCEL FOR ANALYSTS

Tại sao phải học Excel?

Cách dùng hàm COMPLEX trong Excel