Với bản cập nhật tháng 1 năm 2022, Power BI  có nhiều cải tiến mới, bao gồm điều hướng trang và dấu trang, các tùy chọn sắp xếp và các tùy chọn định dạng mới cho văn bản, biểu đồ,…

1. Báo cáo

Bộ điều hướng Trang và Dấu trang

Trước đây, việc thiết lập trang tùy chỉnh và điều hướng dấu trang trong báo cáo tốn nhiều thời gian vì yêu cầu thiết lập từng nút riêng lẻ cho mỗi trang hoặc dấu trang và sao chép từng nút

Trong bản phát hành tháng này, sẽ có hai trình điều hướng tích hợp mới, cho phép người dùng thao tác nhanh chóng điều hướng trang và đánh dấu trang chỉ với một vài cú nhấp chuột.

Graphical User Interface Chart Application Desc

Những trình điều hướng mới này giúp tiết kiệm hàng giờ và quản lý trải nghiệm điều hướng trang hoặc dấu trang.

Trong Power BI Desktop: tab Insert > Buttons > Navigator:

Graphical User Interface Chart Application Desc

Điều hướng trang

Graphical User Interface Chart Application Desc

Chọn tùy chọn Page navigator , một trình điều hướng trang sẽ tự động được tạo.

Trình điều hướng trang tự động đồng bộ với các trang báo cáo:

 1. Tiêu đề của các nút khớp với tên hiển thị trang
 2. Thứ tự của các nút phù hợp với thứ tự của các trang báo cáo
 3. Nút được chọn là trang hiện tại
 4. Khi thêm hoặc xóa các trang trong báo cáo, trình điều hướng sẽ tự động cập nhật
 5. Khi đổi tên các trang, tiêu đề của các nút sẽ tự động cập nhật

Nếu tùy chỉnh thêm những trang nào sẽ hiển thị hoặc ẩn trong trình điều hướng trang, đi tới ngăn Format navigator > Pages:

Giao diện người dùng đồ họa Mô tả được tạo tự động với độ tin cậy trung bình

Có tùy chọn Show/hide hidden pages hoặc Show/hide tooltip pages.

Trình điều hướng dấu trang

Trước khi tạo trình điều hướng dấu trang, bạn cần tạo dấu trang. Ngoài ra, nên tạo các nhóm dấu trang riêng biệt nếu tạo các trình điều hướng  khác nhau trong cùng một báo cáo.

Giao diện người dùng đồ họa, văn bản, ứng dụng Mô tả được tạo tự động

Khi đã tạo dấu trang và chọn tùy chọn Bookmark navigator, trình điều hướng sẽ tự động được tạo:

Biểu đồ, hộp và biểu đồ râu Mô tả được tạo tự động với độ tin cậy trung bình

Trình điều hướng dấu trang tự động đồng bộ với dấu trang báo cáo:

 1. Tiêu đề của các nút khớp với tên hiển thị của dấu trang
 2. Thứ tự của các nút phù hợp với thứ tự của các dấu trang báo cáo
 3. Nút đã chọn là dấu trang được chọn cuối cùng
 4. Khi thêm hoặc xóa dấu trang trong báo cáo, trình điều hướng sẽ tự động cập nhật
 5. Khi đổi tên dấu trang, tiêu đề của các nút sẽ tự động cập nhật

Nếu tùy chỉnh thêm để hiển thị hoặc ẩn trong trình điều hướng dấu trang, đi tới ngăn Format navigator > Bookmarks:

Giao diện người dùng đồ họa, văn bản, ứng dụng, email Mô tả được tạo tự động

Theo mặc định, Tất cả dấu trang sẽ được hiển thị trong điều hướng; tuy nhiên, bạn có thể tạo và chọn một nhóm dấu trang cụ thể để chỉ hiển thị các dấu trang trong nhóm đó.

Giao diện người dùng đồ họa, mô tả ứng dụng được tạo tự động

Bạn cũng có tùy chọn Cho phép bỏ chọn , nghĩa là người dùng có thể bỏ chọn nút đã chọn trong trình điều hướng dấu trang.

Tùy chọn này giống như chuyển đổi hoặc cho phép trạng thái mặc định không được chọn.

Để thiết lập một trong hai, trước tiên cần đánh dấu trang trạng thái không được chọn. Đây là một ví dụ về trạng thái không được chọn:

Graphical User Interface Chart Application Desc

Khi đã đánh dấu, bật Allow deselection và chọn dấu trang khởi chạy khi bỏ chọn :

Giao diện người dùng đồ họa, mô tả ứng dụng được tạo tự động

Nếu dấu trang đã có trong trình điều hướng, chọn Hide the deselection bookmark trong trình điều hướng nếu không muốn hiển thị:

Giao diện người dùng đồ họa, mô tả ứng dụng được tạo tự động

Các tùy chọn định dạng

Cũng giống như các nút khác, có rất nhiều tùy chọn định dạng cho trình điều hướng gồm:

 1. Fill
 2. Text
 3. Outline
 4. Shape
 5. Shape shadow
 6. Shape glow
 7. Rotation

Bộ điều hướng cũng gồm hai tùy chọn định dạng bổ sung:

 • Bố cục lưới
 • Trạng thái đã chọn

Bố cục lưới

Tab bố cục lưới bao gồm các tùy chọn để thay đổi Hướng của trình điều hướng:

 1. Nằm ngang
 2. Thẳng đứng
 3. Lưới

Giao diện người dùng đồ họa Mô tả được tạo tự động

Bao gồm tùy chọn để thay đổi Padding giữa các nút trong trình điều hướng.

Trạng thái đã chọn

Các trình điều hướng có tùy chọn để chỉnh trạng thái Đã chọn của nút. Sử dụng tùy chọn để nút nổi bật so với trạng thái mặc định. Trong ví dụ này, đã tùy chỉnh cả định dạng Fill and Text cho trạng thái Đã chọn :

Giao diện người dùng đồ họa, biểu đồ, biểu đồ kênh Mô tả được tạo tự động

Sắp xếp chú giải

Vào context menu của visual header và chọn trong phần sort legend. Giúp sắp xếp lại một số dữ liệu trong hình ảnh như biểu đồ cột, các đường hoặc khu vực được hiển thị.

Giao diện người dùng đồ họa Mô tả được tạo tự động với độ tin cậy trung bình

2. Các tùy chọn định dạng mới cho văn bản

In đậm / Nghiêng / Gạch dưới để định dạng văn bản

Với bản phát hành này, có các tùy chọn định dạng văn bản như phông chữ, kích thước phông chữ và màu sắc, các tùy chọn mới cho phép bạn in đậm, in nghiêng và gạch chân văn bản.

Giao diện người dùng đồ họa, văn bản, ứng dụng Mô tả được tạo tự động

Giao diện người dùng đồ họa, văn bản, ứng dụng Mô tả được tạo tự động

Hộp văn bản super / subscript và danh sách có dấu đầu dòng

Hộp văn bản hiện đã được cập nhật với ba tùy chọn định dạng mới: chỉ số trên, chỉ số dưới và danh sách dấu đầu dòng. Những điều này cho phép bạn linh hoạt hơn nhiều với nội dung

Giao diện người dùng đồ họa, văn bản, ứng dụng Mô tả được tạo tự động

3. Biểu đồ vòng quay Pie và donut

Biểu đồ, biểu đồ tròn Mô tả được tạo tự động

Để giúp bạn tối đa hóa dữ liệu, Power BI đã giới thiệu một tùy chọn rotation (xoay vòng) mới trong ngăn định dạng.

4. Mô hình hóa

SWITCH tối ưu hóa hiệu suất

Chức năng SWITCH Trong DAX đã được tối ưu hóa hiệu suất. Bạn sẽ thấy hiệu suất được cải thiện nếu hàm SWITCH có một  lượng lớn giá trị (hàng trăm hoặc nhiều hơn) hoặc nếu biểu thức giá trị chứa tham chiếu số đo.

Các chức năng bitwise trong DAX

Giờ đây, bạn có thể thực hiện các thao tác bitwise phổ biến, chẳng hạn như dịch chuyển trong DAX. Có thêm các chức năng sau:

 1. BITLSHIFT VÀ BITRSHIFT
 2. BITAND, BITOR và BITXOR trả về bitwise AND, OR hoặc XOR của hai số tương ứng.

 

Theo Microsoft

Xem thêm

Khóa học Power BI từ cơ bản đến nâng cao

Những sai lầm phổ biến cần tránh trong các dự án BI

Tags