Theo cơ quan giám sát công ty, các kiểm toán viên blue-chip lớn nhất của Úc đã không làm đủ công việc để hỗ trợ việc ra ý kiến kiểm toán của họ về các khía cạnh quan trọng của khoảng một phần tư báo cáo tài chính của khách hàng.

Deloitte là người vi phạm nặng nhất, khi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc phát hiện ra vấn đề trong các cuộc đánh giá của bốn công ty lớn về các lĩnh vực kiểm toán quan trọng trong 35% hồ sơ mà nó đã kiểm tra. Con số này tăng 3% so với năm tài chính trước.

Uh

ASIC đã phát hiện ra bốn công ty lớn không thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến hồ sơ kiểm toán của một số công ty niêm yết.

Các phát hiện đã được tiết lộ trong báo cáo kiểm tra kiểm toán mới nhất của cơ quan quản lý, trong đó công việc kiểm toán được thực hiện cho các khách hàng có rủi ro được xem xét như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm cải thiện chất lượng kiểm toán.

PwC cũng ghi nhận một bước nhảy vọt về các phát hiện bất lợi. Cơ quan quản lý đã xác định được 23% các vấn đề trong hồ sơ kiểm toán của mình trong năm tài chính 2020 so với 18% vào năm 2019.

Cả hai công ty hiện đang phải đối mặt với các vụ kiện tập thể về công việc kiểm toán của họ đối với các công ty đã sụp đổ, Deloitte vì các cuộc kiểm toán của Freedom Foods và Hastie, và PwC vì các đánh giá về Vocation và báo cáo tài chính của Axsesstoday.

EY cũng đang tham gia vào một cuộc chiến pháp lý về các cuộc kiểm toán đối với công ty trồng gỗ đàn hương trước đây là Quintis và công ty khai thác hiện đã bị thanh lý Penrice Soda Holdings.

Theo báo cáo của ASIC, EY và KPMG đều cải thiện hiệu suất trong hai năm lần lượt là 8% và 7%.

ASIC chỉ xác định được các vấn đề trong 14% hồ sơ kiểm toán của EY trong năm tài chính 2020 – kết quả tốt nhất từ một công ty lớn trong 4 công ty với tỷ suất lợi nhuận đáng kể – trong khi đánh dấu các vấn đề trong 26% hồ sơ của KPMG.

Nhưng nó cũng cho thấy rằng cả EY và PwC đã không thực hiện đủ công việc để hỗ trợ ý kiến kiểm toán của họ về mọi khía cạnh quan trọng của ít nhất một báo cáo tài chính của khách hàng

Xung đột lợi ích tiếp tục là mối quan tâm chính của ASIC, sau khi nhiều cuộc điều tra của Úc và quốc tế về chất lượng kiểm toán vào năm 2019 cho thấy bốn công ty lớn đã mạo hiểm tính độc lập trong các ý kiến kiểm toán của họ bằng cách đảm nhận công việc tư vấn lợi nhuận và thuế cho cùng một công ty.

Xâm phạm tính độc lập

Cơ quan quản lý nhận thấy rằng có vẻ như tính độc lập của Deloitte đã bị xâm phạm tại hai trong số các khách hàng có hồ sơ kiểm toán mà họ đã xem xét.

Đối với một công ty, Deloitte là con nợ thương mại lớn nhất cũng như kiểm toán viên của nó. Vấn đề đã được đánh dấu trong quá trình kiểm tra tính tuân thủ độc lập của công ty.

Đối với một khách hàng kiểm toán khác, ASIC nhận thấy Deloitte tiếp tục thu thập thông tin cho các bên cho vay liên quan đến việc tuân thủ giao ước nợ cho một bên được đầu tư mà công ty có khoản đầu tư đáng kể và thời điểm mà việc tiếp quản đã chín muồi.

ASIC cho biết họ không đánh giá được đầy đủ mối đe dọa mà điều này gây ra đối với sự độc lập của mình với tư cách là một kiểm toán viên.

Nó cũng xác định rủi ro rằng tính độc lập của EY có thể bị coi là bị xâm phạm tại một khách hàng, trong đó phí mà công ty thu được cho các dịch vụ phi kiểm toán cao hơn 9 lần phí kiểm toán.

Doanh nghip phi cng c các sáng kiến hin có và trin khai thêm các sáng kiến mi đ ci thin cht lượng kim toán.

— Cathie Armour, ủy viên ASIC

Các dịch vụ phi kiểm toán do EY cung cấp cho công ty bao gồm công việc tư vấn thuế, hỗ trợ các số liệu trong báo cáo tài chính.

Ủy viên ASIC, Cathie Armor, nói rằng kết quả thanh tra cho thấy các công ty lớn đã không tự mình cải thiện chất lượng kiểm toán.

Một cuộc điều tra của quốc hội đã đưa ra một số khuyến nghị về việc bắt buộc thay đổi ngành này trong năm nay, nhưng việc triển khai chúng có nguy cơ bị trì hoãn do đại dịch.

Bà Armor cho biết: “Những phát hiện hiện tại cho thấy kế hoạch hành động của các công ty chưa cải thiện đủ chất lượng kiểm toán.

“Các doanh nghiệp phải củng cố các sáng kiến hiện có và triển khai thêm các sáng kiến mới để cải thiện chất lượng kiểm toán.

“Điều này bao gồm nâng cao văn hóa tập trung vào chất lượng đánh giá, kinh nghiệm và chuyên môn của các chủ phần hùn và những người khác, giám sát và xem xét các cuộc đánh giá, và trách nhiệm giải trình của các chủ phần hùn và những người khác đối với chất lượng đánh giá.”

Các công ty cấp trung quốc gia Grant Thornton và BDO cũng không thực hiện đầy đủ công việc trong lần lượt 27% và 20% trong số các hồ sơ kiểm toán được ASIC xem xét.

Hai công ty này và bốn công ty lớn kết hợp chịu trách nhiệm kiểm toán 96% các công ty niêm yết ASX dựa trên giá trị vốn hóa thị trường.

Nhìn chung, ASIC nhận thấy rằng các kiểm toán viên đã không đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu ở 27% – tăng từ 26% của năm ngoái – trong số 179 lĩnh vực kiểm toán trọng yếu mà ASIC đã xem xét.

Các thất bại chủ yếu liên quan đến việc kiểm toán giá trị tài sản, đặc biệt là doanh thu và sự suy giảm của các tài sản phi tài chính.

Bài báo này đã được cp nht đ cho thy rng ASIC đã đánh dấu các vn đ trong 20% h sơ kim toán được kim tra ca BDO, ch không phi 27% như đã nêu ban đu.

Kiểm toán giúp Deloitte, EY, KPMG, PwC phát triển trong bối cảnh đại dịch

Hạch toán kế toán có gì khó với doanh nghiệp nhỏ?

Theo dõi dữ liệu của bốn Ông lớn Kiểm toán