Bất kể 1 doanh nghiệp nào cũng đều phải trải qua 4 giai đoạn phát triển. Trong từng giai đoạn, dòng tiền có những đặc điểm riêng biệt. Bài viết này mong muốn cung cấp cho bạn đọc kiến thức cơ bản về dòng tiền trong doanh nghiệp qua từng giai đoạn phát triển.

1. Dòng tiền ở giai đoạn doanh nghiệp mới thành lập

Ở giai đoạn này, dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền dương còn dòng tiền từ hoạt động đầu tư là dòng tiền âm vì doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay ngân hàng,…để có tiền đầu tư vào cơ sở hạ tầng, mua máy móc, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Doanh nghiệp mới thành lập, các sản phẩm ở bước thâm nhập thị trường nên chưa có nhiều doanh thu từ hoạt động kinh doanh: dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh sẽ âm.

2. Dòng tiền ở giai đoạn doanh nghiệp phát triển

Ở giai đoạn này, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh có thể dương nhưng dòng tiền từ hoạt động đầu tư vấn tiếp tục âm.

Lý do vì doanh nghiệp chiếm được thị phần nên mở rộng sản xuất, tiếp tục phải đầu tư cho các tài sản cố định mới. Ở một số doanh nghiệp, doanh thu từ hoạt động kinh doanh không đủ để đầu tư tài sản mới nên doanh nghiệp tiếp tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay nợ ngân hàng,…

3. Dòng tiền ở giai đoạn doanh nghiệp bão hòa

Trong giai đoạn bão hòa, mức sản xuất và mức tiêu thụ của công ty chững lại, tiền tạo ra từ hoạt động kinh doanh vượt quá nhu cầu vốn cho đầu tư tài sản cố định mới nên doanh nghiệp bắt đầu hoàn trả vốn cho các nhà đầu tư (mua cổ phiếu quỹ), trả vốn vay cho ngân hàng, chi trả cổ tức cao.

4. Dòng tiền ở giai đoạn doanh nghiệp suy thoái

Trong giai đoạn suy thoái, do mức cầu đối với sản phẩm của doanh nghiệp suy giảm mạnh, doanh nghiệp thực hiện cắt giảm mức độ sản xuất và tiêu thụ. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh giảm dần, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư có thể chuyển từ âm(-) thành dương(+). Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng có thể âm(-), do doanh nghiệp tiếp tục mua lại cổ phiếu, hoàn trả trái phiếu và vay vốn ngân hàng.

Những sự thay đổi về dòng tiền này, CEO có thể theo dõi dễ dàng ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ để biết tiền đi đâu về đâu, tại sao bán được nhiều hàng mà vẫn không có lãi.

Xem thêm

Sơ lược về mô hình 5C trong thẩm định tín dụng

Đầu tư gì trong năm 2019 dễ sinh lời cao?