Xu hướng toàn cầu đang thay đổi thế giới công việc và định hình lại tương lai của nghề kế toán. Báo cáo này là câu chuyện về sự thích nghi, sự thay đổi về mặt kỹ năng và học tập khi ngành kế toán chiếm vị trí trung tâm trong việc xây dựng, bảo vệ các doanh nghiệp và tổ chức trong nền kinh tế toàn cầu một cách bền vững trong tương lai.

Download tài liệu

Xem thêm

7 xu hướng Kế toán viên nên lưu ý trong năm 2020

Download tài liệu Future-Fit Accountants: Roles for the Next Decade

Download tài liệu Payments Trends 2020 theo Deloitte