Sổ tay này được tạo ra giúp bạn “sử dụng dữ liệu theo những cách có ý nghĩa”. Một số thông tin trong hướng dẫn khá phức tạp và phụ thuộc nhiều vào kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, có nhiều cách “sử dụng dữ liệu” cơ bản hơn và liên quan đến các thủ tục tương đối đơn giản.

Xem thêm

Download tài liệu Coronavirus: The world economy at risk

Những cuốn sách, Podcast hay về khoa học dữ liệu và AI năm 2021

Các kỹ năng và chứng chỉ cho nền kinh tế tri thức