Làm việc hướng tới mục tiêu kinh doanh của bạn là ưu tiên chính cho nhiều chủ doanh nghiệp. Nhưng khi bạn chỉ tập trung vào việc đạt được những mục tiêu này, bạn có thể sẽ bỏ lỡ một số điều rất quan trọng. Tài liệu này sẽ giúp bạn điều đó.

Download tài liệu tại đây

Xem thêm

7 xu hướng Kế toán viên nên lưu ý trong năm 2020

 

Download tài liệu Future-Fit Accountants: Roles for the Next Decade

 

Download tài liệu Payments Trends 2020 theo Deloitte