Có nhiều điều mà một giám đốc tài chính cần phải giải quyết nếu họ muốn thành công trong vai trò này. Từ việc tìm ra cách vượt qua gánh nặng quản trị để đảm bảo có thể tìm được nhân tài phù hợp với công việc đến việc truyền tải khối lượng công việc hiệu quả. Có rất nhiều thách thức phải suy nghĩ.

Tải về một bản hướng dẫn miễn phí ngay bây giờ để tìm hiểu thêm.

Download hướng dẫn

Xem thêm

Download tài liệu Small business insights in the COVID-19 crisis

Download tài liệu The Virtual Finance Handbook

Cập nhật: Vai trò của CFO đang thay đổi