Hơn nửa triệu nhân viên ở Hoa Kỳ đã cân nhắc để đưa ra danh sách “100 nơi làm việc tốt nhất”.
 
Dựa trên các cuộc khảo sát nhân viên bí mật được thu thập trong thời gian đại dịch, những nơi làm việc đặt sức khỏe của nhân viên lên hàng đầu – cả về thể chất và tâm lý – đã đạt được những bước nhảy kỷ lục về điểm số của nhân viên.
 
Great Place to Work – cơ quan toàn cầu về văn hóa công ty – xác định danh sách mỗi năm thông qua phân tích dữ liệu nghiêm ngặt từ cuộc khảo sát kinh nghiệm nhân viên Trust Index độc quyền của họ.
 
Bài học rút ra có vẻ rõ ràng: Các doanh nghiệp đối xử tốt với nhân viên trong thời điểm khó khăn nhất sẽ thu hút được nhân tài, ngay cả khi cuộc chiến tranh giành nhân tài đang nóng lên.
 
Đây là 10 đại diện trong danh sách “100 nơi làm việc hấp dẫn nhất”— và cách họ duy trì như vậy.
 
1. Cisco
▪Lĩnh vực: Mạng và Thiết bị Truyền thông Khác
2. Salesforce
▪Lĩnh vực: Phần mềm máy tính
3. Hilton
▪Lĩnh vực: Khách sạn, Casino, Khu du lịch
4. Wegmans Food Markets
▪Lĩnh vực: Siêu thị
5. Rocket Companies
▪Lĩnh vực: Tài chính
6. UKG
▪Lĩnh vực: Phần mềm máy tính
7. Texas Health Resources
▪Lĩnh vực: Sức khỏe, thiết bị y tế
8. Camden Property Trust
▪Lĩnh vực: Bất động sản
9. Capital One Financial
▪Lĩnh vực: Ngân hàng thương mại
10. American Express
▪Lĩnh vực: Tài chính
 
Xem thêm