Microsoft Excel 2019 Data analysis and business modeling là tài liệu giúp người đọc thành thạo hơn về Microsoft Excel. Tài liệu đề cập đến chủ đề phân tích dữ liệu và lập mô hình kinh doanh.

Microsoft Excel 2019 Data analysis and business modeling cung cấp các hàm, công thức Excel từ cơ bản đến nâng cao phục vụ cho quá trình phân tích dữ liệu và lập mô hình. Mỗi chương của tài liệu sẽ bao gồm cả phần lý thuyết và ví dụ minh họa, nhờ đó người đọc có thể hiểu rõ tính năng của mỗi hàm hoặc công thức của Excel, từ đó vận dụng vào thực tiễn.

TẢI MIỄN PHÍ: MICROSOFT EXCEL 2019

TẢI MIỄN PHÍ: MICROSOFT EXCEL 2016 FULL

Nguồn: Wayne L. Winston

Xem thêm

Combo 3 khóa học Data analytics for professionals

Khóa học Excel for analyst

20+ biểu đồ bạn có thể tạo ra chỉ với Excel