Báo cáo về lương Salary Report 2023 của Finance Alliance sẽ loại bỏ những vướng mắt xung quanh mức lương và cung cấp bảng phân tích cụ thể về định mức lương trong ngành.

Salary Report 2023 sẽ phân tích dữ liệu lương toàn cầu cho các vai trò tài chính có nhu cầu cao nhất, tài liệu giúp ích cho những người cần tuyển dụng hay muốn giữ chân nhân tài trong công ty của mình hoặc đang lên kế hoạch trong bước chuyển lớp tiếp theo trong sự nghiệp.

Nội dung tài liệu gồm:

Phần 1: Giới thiệu chung

Phần 2: Ai đã tham gia vào bài báo cáo

Phần 3: Lương toàn cầu

Phần 4: Tiền thưởng và phúc lợi

Phần 5: Mức lương hài lòng

Phần 6: Tiến trình thanh toán

Phần 7: Yếu tố công ty và cơ cấu tổ chức

Phần 8: Kết luận

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: Finance Alliance

Xem thêm

[Free download] Onward Search Salary Guide 2023

[Free download] Adecco: Vietnam Salary Guide 2023

Tại sao nhân sự hiện đại nên học SQL vào năm 2023?