The Global Risks Report 2024 được xây dựng trong bối cảnh đẩy mạnh sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và kinh tế.

The Global Risks Report 2024 bao gồm những nội dung sau:

– Bối cảnh rủi ro: mức độ nghiêm trọng của rủi ro toàn cầu đối với tầm nhìn 1, 2 hay 10 năm sắp tới để minh họa cho tiềm năng phát triển của từng rủi ro toàn cầu theo thời gian.

– Hậu quả: cân nhắc phạm vi tác động tiềm ẩn của rủi ro phát sinh, để làm nổi bật mối quan hệ giữa các rủi ro toàn cầu và khả năng xảy ra các cuộc khủng hoảng lớn.

– Quản trị rủi ro: phản ánh cách tiếp cận nào có tiềm năng nhất để thúc đẩy giảm thiểu rủi ro toàn cầu.

– Outlook: Dự đoán sự phát triển của các khía cạnh quan trọng khác làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế toàn cầu.

Để bổ sung cho dữ liệu của tài liệu The Global Risks Report 2024 về rủi ro toàn cầu, báo cáo cũng dựa trên quan điểm của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Khảo sát ý kiến ​​điều hành (EOS) để xác định rủi ro gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất cho mỗi quốc gia trong hai năm tới.

TẢI MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

Nguồn: WEF

Xem thêm

Khóa học Excel For Analyst 

[Free download] Global Economic Outlook 2023 – 25

Tổng hợp những thủ thuật Excel dành cho Nhân sự